Kursplan 2024

Vi bedriver öppna utbildningar baserat på kursmaterial från VDA QMC inom nedanstående områden.

KURSPLAN 2024

Nedan finner Ni en förteckning över öppna utbildningar och webutbildningar som planerats i Sverige under 2024. Kontakta oss gärna för ytterligare information. Kortfattade beskrivningar finner du längst ned på sidan. If you wish to see an English version of this plan, please click here.

Utbildning

Ort

Datum

Pris (Kr)

Kurs ID

Tillgänglighet

Anmälan

AUTOMOTIVE CORE TOOLS

Automotive Core Tools

Elite Stadshotellet , Växjö

30-31 Januari

12 500,-

4312-405

Antal anmälda
9

Automotive Core Tools

Elite Hotel, Mollberg Helsingborg

30-31 maj

12 500,-

4312-422

Antal anmälda

Automotive Core Tools

The Wood Hotel, Skellefteå

25-26 juni

12 500,-

4312-425

Antal anmälda

Automotive Core Tools

Elite Stadshotellet, Eskilstuna

29-30 augusti

12 500,-

4312-435

Antal anmälda

Automotive Core Tools

Elite Stadshotellet, Eskilstuna

20-21 november

12 500,-

4312-447

Antal anmälda

FMEA

AIAG & VDA FMEA

Elite Stadshotellet, Västerås

6-7 februari

12 500,-

4112-406

Antal anmälda

AIAG & VDA FMEA

Elite Stora Hotellet, Örebro

7-8 maj

12 500,-

4112-419

Antal anmälda

AIAG & VDA FMEA

Elite Stora Hotellet, Örebro

15-16 oktober

12 500,-

4112-442

Antal anmälda

INTERNREVISION IATF 16949

INTERNREVISION IATF 16949

Elite Stora Hotellet, Jönköping

3-5 april

16 900,-

3013-414

Antal anmälda

INTERNREVISION IATF 16949

Elite Stadshotellet, Eskilstuna

29-31 oktober

16 900,-

3013-444

Antal anmälda

ISO 45001, ARBETSMILJÖ

ISO 45001, INTERNREVISION

Elite Hotel, Mollberg Helsingborg

11-12 mars

12 500,-

4112-411

Antal anmälda

ISO 45001, INTERNREVISION

Elite Park Hotel, Växjö

1-2 oktober

12 500,-

4112-440

Antal anmälda

MOGNADSGRAD FÖR NYA PRODUKTER, MLA

MLA, MOGNADSGRAD FÖR NYA PRODUKTER

Elite Stora Hotellet, Jönköping

18.e juni

6 800,-

7211-425

Antal anmälda

MLA, MOGNADSGRAD FÖR NYA PRODUKTER

Elite Stora Hotellet, Örebro

24.e oktober

6 800,-

7211-443

Antal anmälda

KAPABABLA MÄTSYSTEM OCH PROCESSER - VDA 5

VDA 5, KAPABLA MÄTPROCESSER

Elite Stora Hotellet, Örebro

9-10 april

12 500,-

4212-415

Antal anmälda

VDA 5, KAPABLA MÄTPROCESSER

Elite Hotel, Mollberg Helsingborg

22-23 oktober

12 500,-

4212-443

Antal anmälda

KVALITETSSÄKRING AV LEVERANSER - VDA 2

VDA 2, KVALITETSSÄKRING AV LEVERANSER

Elite Hotel, Mollberg Helsingborg

28-29 maj

12 500,-

7312-422

Antal anmälda

PROBLEMLÖSNING 8D

8D- Problemlösning

Elite Park Hotel, Växjö eller LOT

3.e juli 

6 800,-

4431-427

Antal anmälda

8D- Problemlösning, Utökad

Elite Stora Hotellet, Jönköping 

18-19 juni

12 500,-

4412-425

Antal anmälda

8D- Problemlösning, Utökad

Elite Park Hotel, Växjö

1-2 oktober

12 500,-

4412-440

Antal anmälda

REPRESENTANT FÖR PRODUKTINTEGRITET/PRODUKTSÄKERHET-PSCR

PSCR, REPRESENTANT FÖR PRODUKTINTEGRITET

Örebro, Forskarvägen 1

7-8 februari

12 500,-

5012-407

Antal anmälda
1

PSCR, REPRESENTANT FÖR PRODUKTINTEGRITET

Elite Stora Hotellet, Jönköping

12-13 juni

12 500,-

5012-424

Antal anmälda
6

PSCR, REPRESENTANT FÖR PRODUKTINTEGRITET

Live Online (Zoom)

19-20 november

12 500,-

5012-447

Antal anmälda
1

PROCESSREVISION VDA 6.3 Uppgradering 2023

VDA 6.3 Uppgradering 2023

Live-online, Zoom

1 mars 

3750,-

3331-409

Antal anmälda

PROCESSREVISION VDA 6.3

VDA 6.3, PROCESSREVISION

Elite Hotel, Mollberg Helsingborg

11-14 +

15 mars (certifiering)

22 100,-

4 500,-

3314-411

331C-411

Antal anmälda
4

VDA 6.3, PROCESSREVISION

Elite Stora Hotellet, Jönköping

10-13 +

14 juni (certifiering)

22 100,-

4 500,-

3314-424

331C-4424

Antal anmälda

VDA 6.3, PROCESSREVISION

Elite Hotel, Mollberg Helsingborg

9-12 +

13 september (certifiering)

22 100,-

5 900,-

3314-437

331C-437

Antal anmälda

VDA 6.3, PROCESSREVISION

Elite Stora Hotellet, Jönköping

2-5 +

6 december (certifiering)

22 100,-

5 900,-

3314-449

331C-449

Antal anmälda

PRODUKTREVISION VDA 6.5