IATF 16949:2016

Fordonsbranschens standard – en förebild för flera brancher!

IATF 16949 - Ledningssystem för krävande företag

Finns det behov av en svensk översättning? – Gör vår enkät nedan!

VAD

Fordonsbranschens standard för kvalitetsstyrning, IATF 16949, är en utveckling från föregångaren ISO/TS 16949 (som upphörde att gälla 2017) som i sin tur är en utveckling från en tidigare föregångare, QS 9000 (som upphörde att gälla 2006).

IATF 16949 innehåller drygt 120 nya tilläggskrav till ISO 9001:2015 t ex:

 • Produktsäkerhet
 • Underhåll
 • Inköp och leverantörsstyrning
 • Produktionsstyrning
 • Företagsledning
 • Beredskapsplanering
 • Produktframtagning och projekt 

VARFÖR

IATF 16949 är avsedd för ”fordon på väg” eftersom en lastbil eller personbil är en komplex produkt med 1000-tals ingående komponenter som kan utgöra en risk för användare och omgivning. 

 Dessa produceras ofta i stora antal och det krävs därför ett gediget förebyggande arbete med effektiv kvalitetsstyrning i alla led.

Konkurrensen i fordonsbranschen är dessutom så omfattande att ingen tillverkare har råd att ha leverantörer som INTE stävar mot effektiva processer

VILKA

I de flesta företag som vill leverera till fordonsindustri krävs idag (ingående) kunskap om IATF 16949 från ett stort antal personer t ex:

 • Ledningsgrupp/VD
 • Inköpare
 • Operatörer/Produktionspersonal
 • Underhållspersonal
 • Innesälj/Orderhantering
 • Personalutveckling
 • m fl.

Oavsett ni tillhörhör fordonsbranschen eller ej har ni nytta av att införa (delar av) IATF 16949 i Er verksamhet om Ni är intresserade av ständiga förbättringar och eller utveckling.

VÄRDE

Close of businessman hand holding cube figure as symbol of innovation. 3D rendering

IATF 16949 är i första hand tänkt för organisationer som producerar större volymer (m a o inte enstyckstillverkning) av komponenter som finns i ett fordon på väg, men tankegångar och principer kan tillämpas av fler. Det finns ett stort värde i att förstå  processer och hur dessa skall mätas med avseende på effekt OCH effektivitet i syfte att tillämpas ständiga förbättringar av verksamhet (och lönsamhet). 

Vi genomför öppna utbildningar och kundanpassade utbildningar på 1-3 dagar i innehåll och omfattning. Läs mer nedan.

Eftersom vi har storerfarenhet av dessa krav genomför vi också gap-analyser eller revisioner för att mäta värdet på Er mognadsgrad mot kraven iIATF 16949. Läs mer under ”Revisioner”.

VERKTYG

I IATF 16949 och de tilläggskrav som enskilda OEM-tillverkare har (s k kundspecifika krav) finns krav på införande och tillämpning av ett antal metoder/verktyg som tillsammans brukar kallas för ”(Automotive) Core Tools”. 

I IATF 16949 krävs kunskap och tillämpning av en rad verktyg/metoder (ofta sammanfattat som ”Lean”) t ex Poka-Yoke, FMEA, 

 • FMEA, Feleffektanalys
 • MSA, Mätsystemanalys
 • SPC, Statistisk Processtyrning
 • 8D, Problemlösning
 • Styrplaner, Control Plans;