AIAG & VDA FMEA

Den ”nya FMEA:n” är väsentligt bättre än ”klassisk FMEA” !

AIAG & VDA FMEA - ÖVERSIKT

Det finns många sätt att göra förebyggande riskanalyser på , men den mest vedertagna är FMEA, Feleffektanalys. En FMEA kan göras för system, produkt eller process och i samtliga fall analyseras Feleffekt, Sannolikhet och Upptäckbarhet. I fordonsindustrin har den använts frekvent i mer än 50 år med ungefär samma struktur. Nu finns en förbättrad variant framtagen som gör förbättrar det slutliga resultatet. En kortfattad beskrivning av innehållet finns även i ”Whitepaper” (pdf).

VAD

En feleffektanalys, FMEA är ett sätt att fastställa risker för t ex en produkt, en process eller ett system. Istället för att låta enbart diskussioner och starka individer påverka prioriteringsordningen för risker för en företeelse utgör en FMEA ett standardiserat sätt att komma överens.

I den nya versionen av FMEA utvecklad av AIAG & VDA har sättet att slutligen värdera riskerna förbättrats med syftet att få metoden att bli en motor i ett kontinuerligt arbete med riskminimering och förbättringar. Fem ”V” utgör grunden för arbete med FMEA enligt den nya modellen

 • Varför gör vi FMEA
 • Vad har vi 
 • Vem behöver vara med i gruppen
 • Vilka uppgifter behöver utföras
 • Vilka Verktyg används

VARFÖR

En feleffektanalys (FMEA) är en tvärfunktionell, systematisk, kvalitativ och analytisk metod avsedd att:

 •  utvärdera möjliga tekniska risker för fel i en produkt eller en processanalysera
 • orsakerna och effekterna av sådana fel
 • dokumentera förebyggande och upptäckande åtgärder

En feleffektanalys (FMEA) kan utföras fört ex :

 •  utvärdera möjliga tekniska risker för fel i en produkt eller en processanalysera
 • orsakerna och effekterna av sådana fel
 • dokumentera förebyggande och upptäckande åtgärder

VILKA

Kunskap och kompetens i FMEA bör innehas av många personer i ett företag. Med den nya metoden blir det än mer angeläget att tillse att kompetens genomsyrar företaget från  personer som sysslar med någon form av utveckling via projektgrupper till företagets ledningsgrupp och detta oavsett om det gäller tekniska produkter eller administrativa tjänster

”Högsta ledningen bär ansvaret för införande av FMEA. I grunden är det högsta ledningen som bär det slutliga ansvaret för identifierade risker och föreslagna riskminskningsåtgärder i FMEA”

VIDAREUTVECKLING

Vi ger Er värde i våra FMEA utbildningar och bygger våra utbildningar på material från VDA QMC och har även tagit fram eget material. Därför tillhandahåller vi fyra alternativ av utbildning, beroende på behov och bakgrund:

 • Översikt, 1 dags översiktsutbildning för personer med viss kunskap om FMEA sedan tidigare.
 • Uppgradering (VDA 441); En dags uppgraderingsutbildning för personer som har utbildning i tidigare 5-stegs modell från VDA (VDA 4)
 • Grund (VDA 442); Två dagars grundutbildning för personer som ska arbeta med riskanalys, men och som har begränsad kunskap sedan tidigare
 • Koordinator (VDA 442+); Den nya FMEA versionen stödjer ett kontinuerligt arbete med riskminimering bättre än tidigare FMEA-versioner . Denna tre dagars utgår från VDA QMC:s två-dagars kurs (442), men vi har dessutom lagt till en dag med kompetensutveckling in FMEA-koordination innehållande: Utmaningar, tvärfunktionellt samarbete, prioritering av (flera) resultat, rapportering av resultat, konflikthantering och facilitering.