Mätsystemanalys

Information och översikt

”Det du inte kan mäta kan du inte styra. Det du inte kan styra kan du inte förbättra” (Lord Kelvin)

ÖVERSIKT

Mätsystemanalys är den enskilt viktigaste komponenten i det som kallas för ”Core Tools”. Mätsystemanalys förkortas oftast MSA, och är ett sätt att med repeterade förutbestämda mätningar på kända objekt ta reda om om mätresultat varierar med omständigheterna. Ett mätsystem se väldigt olika ut, men kan t ex vara:

  • Produktmätning
  • Genomförande av undersökning av kundtillfredsställelse
  • Uppskattning av CO2-utsläpp
  • mm

När du vill kunna lita på ditt mätresultat så att du tar rätt beslut…..då är rätt tillfälle att utföra en ”MSA”

VARFÖR

Alltid närt det gör mätningar finns det en risk för att mät resultatet kan variera. Om du t ex mäter diametern på ett äpple kommer mätresultaten att vara olika beroende på att äpplet inte är helt runt. Vilket mått är då det ”rätta”?

Resultatet från en mätsystemanalys berättar om vad som kan behöva förbättras t ex Utbildning, Instruktioner/Metod, Teknik eller Miljö, t ex.

Businessman getting ready to enter the labyrinth with objects in his hand concept

VAD

Vid en mätsystemanalys gör upprepade mätningar av flera objekt i syfte att undersöka variationer i mätsystemet, som kan bero på: Mätdon, objekt, personal, mm. Beroende på vad som skall mätas och hur stor risk som är man är beredd att ta att ta fel beslut kan en mätsystemanalys utformas på flera olika sätt. Det som kan variera är t ex antal:

  • Mätobjekt
  • Bedömare
  • Upprepningar

En mätsystemanalys tar i allmänhet inte så lång tid att genomföra, men kan ta tid att förbereda och planera.

VEM

Alla personer som utför mätningar eller som tar beslut baserat på mätresultat bör ha någon kunskap om Mätsystemanalys. Det är dessutom roligt att lära sig.

Vi håller regelbundna två-dagarsutbildningar i Mätsystemanalys, där vi lär oss variationer med mätning dels med 

  • Variabelmätning (t ex skjutmått eller klockor) eller 
  • Attributmätdon/tolkar (gå/stopp)

VERKTYG

I våra utbildningar i MSA använder vi oss av programmet Minitab för att lära ut vad mätsystemanalys är och hur analyser ska genomföras. Minitab möjliggör ett standardiserat sätt för genomförande av studier och är flexibelt och synnerligen användbart även i andra sammanhang. Det är också kostnadseffektivt för alla företag att ha åtminstone en licens i jämförelse med tiden det tar att utveckla egna lösningar. Antalet licenser bör sedan bero på företagets storlek och behovet av att göra analyser. Vi samarbetar med Norsys AB/Minitab.

Ladda ned en fullversion av Minitab i 30 dagar här: