VDA 2

Godkännande av process och produkt

VDA 2 - Översikt

VDA 2 är den standard för godkännande av (nya) processer och produkter som bygger på det s k PPA (tyska PPF – Produktions Prozess Freigabe) som i sin tur är utformad efter den amerikanska standarden PPAP. VDA 2 uppdaterades 2020 och är nu en mer flexibel metod för godkännande av processer och produkter och är mer anpassad till t ex produkter med där mjukvara (embedded software) ingår.

VAD

VDA 2 innebär att en leverantör ska före serieleverans av produkter visa att processen för tillverkning av produkten är riskfri (för kunden) och att produkten uppfyller kraven enligt specifikationen. Sättet som detta kan visas på ska bygga på de risker som finns håller krav för frisläppning av produkter och processer (och därmed serieleveranser).

Text

 • Dokument som redovisar produktens utveckling
 • Dokument som redovisar produktionsprocessens
  utveckling
 • Dokument som redovisar verifiering av produkt
 • Dokument som validerar produktionsprocessen
 • Allmänna redovisande dokument
 • Redovisande dokument för mjukvara

VARFÖR

VDA 2 är i de flesta fall inte något krav från en kund (ännu). Det förekommer kundspecifika krav med krav på VDA 2 (men inte PPAP). Implementering av VDA 2 kan ändå vara en förbättring förutsatt att kunderna accepterar detta.

I VDA 2 används en s k ”Trigger Matrix” som innebär att det mellan kund och leverantör i  görs överenskommelser om vilka dokument/bevis som krävs i enskilda fall, och vilken part som är ansvarig (kund eller leverantör) beroende på risk. Detta gör VDA mer flexibel än tidigare.

Införande och implementering av VDA 2 kan med fördel föregås av implementering av ”Mognadsgrad”, MLA

VILKA

Personal som har nytta av att kunna VDA 2 är de personer som deltar i projektdrivning och produktframtagning samt personal med ansvar för kvalitetsledning och ledningssystem för kvalitet.

 • Projektledning
 • Processutveckling
 • Kvalitetsledning
 • Inköp/Leverantörsutveckling

VIDAREUTVECKLING

Close of businessman hand holding cube figure as symbol of innovation. 3D rendering

Tillämpning och implementering av VDA bör ske när någon kund har direkta krav på VDA 2 och då PPAP (AIAG) inte accepteras, t ex då mjukvara ingår i produkten (vilket inte omfattas av PPAP.

VDA 2 finns att köpa i vår webshop och det är relativt enkelt att implementeras synsättet i VDA 2 i ett befintligt ledningssystem. Dessutom kan vidareutveckling bestå av:

 • Utbildning (öppen eller intern/företagsanpassad)
 • Konsultarbete i form av uppdatering av ledningssystem ev i kombination med intern(utbildning)
 • Gränssnittsrevision d v s granskning av processer för överlämning till produktion, kund eller från leverantör. 

VERKTYG

Text

 • Text,