GAP-ANALYS IATF 16949

LEDNINGSSYSTEM

Gap-analys IATF 16949

I händelse av en klyvanalys (förhandsgranskning) mot de nya kraven i IATF 16949 undersöker vi ditt ledningssystem (dokumentöversyn) och / eller dina processer för att bedöma mognadsgraden och möjligheten att certifiera mot IATF 16949: 2016 . En förrevision tar normalt 1-3 dagar att slutföra beroende på processens storlek och kan också fokuseras på utvalda delar av verksamheten. Normalt ingår följande aktiviteter och processer i en förhandsgranskning:

 • Förvaltning
 • Kvalitet
 • Utveckling (Processer / Produkter)
 • Produktion inkl Underhåll
 • Inköp
 • Personal
 • Lager och frakt

Vid en förhandsgranskning som normalt görs inom två dagar fokuserar vi på följande områden:

 • Riskhantering
 • Produktsäkerhetshantering
 • Process för ledningsrecensioner
 • Interna revisioner
 • Leverantörshantering
 • Kompetens

Resultatet är en rapport som beskriver i vilken utsträckning du uppfyller kraven i IATF 16949: 2016 på viktiga områden.