Webinarier

Här kan du kostnadsfritt ta del av kortfattad information om vissa av våra produkter och produktnyheter

Webinarier 2023

Välkommen att delta i våra entimmes kostnadsfria webinarier som vi planerat på svenska under 2023 och ta del av nyheter och produktinformation. Ni kommer under en timme att få en mikroutbildning inom några av de ämnen där vi bedriver kompetensutveckling och få reda på fördelar och när det kan finnas krav för olika produkter. Vill ni veta mer om produkterna kan ni klicka på ”Läs mer”. Välkommen med din anmälan.

Ämne

Innehåll

Datum/Tid

Web ID

Språk

Anmälan

Processrevision VDA 6.3

Utvärdering av processer (för produktframtagning) med hjälp av VDA 6.3 har nu funnits i knappt 30 år. I den senaste generationen från 2023 har metoden förfinats ytterligare. Lär dig mer om processrevision m h a VDA 6.3.

2023-08-29

11:00-12:00

NYTT DATUM

Svenska

VDA 5, Kapabla mätprocesser

Att förstå behov av och mål för vilken mätnoggrannhet och kapabilitet för mätsystem  och mätprocesser är en grund för att senare kunna göra rätt analyser av mätsystem. Lär dig förstå skillnader och likheter

2023-09-15

11:00-12:00

Svenska

MLA – Mognadsgrad för nya produkter

Prrojektstyrning med hjälp av utvärdering vid milstolpar har flera fördelar jämfört med s k fasindelad projektstyrning. Lär dig mer om skillnaderna. 

2023-10-16

11:00-12:00

Svenska

Processgodkännande – VDA 2  

Inom fordonsindustrin har processgodkännande med hjälp av PPAP tillämpats sedan mitten på 90-talet. VDA har nu moderniserat metoden och gjort den mer flexibel. Lär dig mer om detta.

2023-11-20

11:00-12:00

Svenska

AIAG & VDA FMEA

Feleffektanalys (FMEA) är en metod som har funnits i 50-70 (beroende på defintion). Den utveckling av metoden som lanserades 2019 efter ett gemensamt projekt mellan AIAG (USA) och VDA (Tyskland) innebär flera fördelar. Lär dig mer om dem.

2023-12-18

11:00-12:00

Svenska