Webinarier

Här kan du kostnadsfritt ta del av kortfattad information om vissa av våra produkter och produktnyheter

Webinarier 2024

Välkommen att delta i våra entimmes kostnadsfria webinarier som vi planerat på svenska under 2024 och ta del av nyheter och produktinformation. Ni kommer under en timme att få en mikroutbildning inom några av de ämnen där vi bedriver kompetensutveckling och få reda på fördelar och när det kan finnas krav för olika produkter. Vill ni veta mer om produkterna kan ni klicka på ”Läs mer”. Välkommen med din anmälan.

Ämne

Innehåll

Datum/Tid

Web ID

Deltagare

Anmälan

MLA – Mognadsgrad för nya produkter

Projektstyrning med hjälp av utvärdering vid milstolpar har flera fördelar jämfört med s k fasindelad projektstyrning. Lär dig mer om skillnaderna. 

2024-01-22

15.00-16.00

(NY TID)

Meeting ID

865 1046 7045

0

AIAG & VDA FMEA

Feleffektanalys (FMEA) är en metod som har funnits i 50-70 år (beroende på defintion). Den utveckling av metoden som lanserades 2019 efter ett gemensamt projekt mellan AIAG (USA) och VDA (Tyskland) innebär flera fördelar. Lär dig mer om dem.

2024-02-12

11:00-12:00

MS Teams

Meeting ID

370 085 221 058

0

Processrevision VDA 6.3

Utvärdering av processer (för produktframtagning) med hjälp av VDA 6.3 har nu funnits i knappt 30 år. I den senaste generationen från 2023 har metoden förfinats ytterligare. Lär dig mer om processrevision m h a VDA 6.3.

2024-02-26

11:00-12:00

Meeting ID

 

876 0269 3907

 

0

VDA 5, Kapabla mätprocesser

Att förstå behov av och mål för vilken mätnoggrannhet och kapabilitet för mätsystem  och mätprocesser är en grund för att senare kunna göra rätt analyser av mätsystem. Lär dig förstå skillnader och likheter

2024-03-11

11:00-12:00

Meeting ID

 

834 8372 0471

 

0

Problemlösning 8D

Strukturerad problemlösning är ett av de krav på dokumenterade processer som finns i IATF 16949. 8D (8 Disciplines) är en vedertagen metod som rätt använd är mycket effektiv. Lär dig mer om vad som ”krävs”. 

2024-04-22

11:00-12:00

Meeting ID

 

811 5074 7688

 

0

Processgodkännande – VDA 2  

Inom fordonsindustrin har processgodkännande med hjälp av PPAP tillämpats sedan mitten på 90-talet. VDA har nu moderniserat metoden och gjort den mer flexibel. Lär dig mer om detta.

2024-05-06

11:00-12:00

0

MLA – Mognadsgrad för nya produkter

Projektstyrning med hjälp av utvärdering vid milstolpar har flera fördelar jämfört med s k fasindelad projektstyrning. Lär dig mer om skillnaderna. 

2024-05-27

INSTÄLLT

0

Processrevision VDA 6.3

Utvärdering av processer (för produktframtagning) med hjälp av VDA 6.3 har nu funnits i knappt 30 år. I den senaste generationen från 2023 har metoden förfinats ytterligare. Lär dig mer om processrevision m h a VDA 6.3.

2024-06-17

11:00-12:00

0