News

8D – Problemlösning i 8 Steg snart på svenska

Svensk version snart i vår webshop

Vi har nu fått den svenska versionen av 8D- Problemlösning i 8 Steg godkänd av våra tyska uppdragsgivare. Vi kommer att lämna den på tryck i vecka 12 och räknar med att den finns för leverans till mitten av april.

Boken är på 57 sidor (A5) och har följande kapitelinnehåll:

Problemlösning och klagomål

Introduktion till problemlösning i 8 steg

 

Felkultur och ledningens roll i effektfull problemlösning.

Problemlösning och klagomål

Introduktion till problemlösning i 8 steg

Tillämpning av problemlösningsmetoden 8D

Beslutskriterier för tillämpning av 8D-metoden för problemlösning

Organisationens förutsättningar

Bedömningskriterier för egenbedömning

Bedömningsmetodik

Allmänna bedömningskriterier

Kapitelstruktur

D1 – Problemlösningsgrupp

D2 – Problembeskrivning

D3 – Inneslutningsåtgärder

D4 – Grundorsaksanalys

D5 – Val och verifiering av korrigerande åtgärder

D6 – Införande och validering av korrigerande

D7 – Förebyggande av upprepning

D8 – Slutsats och bekräftelse av gruppens framgång

Sammanfattning och mål

Process

Tillämpliga metoder och verktyg

Bedömningskriterier

Grundläggande krav

Kriterier för att uppnå ”förträfflighet”

 

Möjligheter och risker

More to explorer

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Kategorier