Processägare

Att vara processägare och utöva rollen kräver kompetens

Översikt

Begreppet processägare har funnits sedan ISO 9001 gjordes om till den föregående versionen år 2000. Avsikten har varit att komma bort från den hierarkiska organisationen där graden av tvärfunktionellt arbete är lågt. Vid införandet av fordonsindustrins internationella krav på ledningssystem (IATF 16949:2016) infördes begreppet som ett krav med krav på resultatorientering och kompetens. 

male news anchor or reporter on a white background

Litteratur

Det finns för närvarande ingen samlad litteratur i ”Processägarskap” i enlighet med fordonsindustrins krav. Det finns böcker och utbildninfgar i ämnet, men ingen som utgår från kraven i IATF 16949.

pexels-photo-590493

Utbildning

Med start i November 2020 kommer vi att påbörja utbildning i vad processägarskap i enlighet med krav i IATF 16949:2016 innebär. Utbildningen kommer (preliminärt) att innehålla följande delar: 

  • Krav i IATF 16949:2016
  • Fordonsindustrins krav på på processyn; APA
  • Vad innebär processägarskap
  • Resultatstyrning; Verkan och effektivitet
  • Nyckeltal, uppföljning och åtgärder
  • Krav på kompetens
  • Revision av processägarskap
gruppkodning

Revision/Konsultation

Revision av processägarskap är förhållandevis enkelt och kan göras som en riktad intern revision inom kraven på IATF 16949. Vid en revision bör fokus ligga på vilka resultat som krävas av en process, hur det går att fastställa processens verkan och effektivitet, när åtgärder bör vidtas och vilka åtgärder som är lämpliga.