Internrevision ISO 19011

Utbildning

REVISION AV LEDNINGSSYSTEM ISO 19011

ISO 19011 – ”Guidance for audit of management systems” är en allmän internationell standard för vägledning om genomförandet av interna såväl som externa (så kallade andraparts) revisioner av en organisation, oavsett bransch och oavsett ledningssystem (ISO 9001/14001/26000/45000 etc.). Standarden innehåller sju kapitel med följande innehåll:

Nej    avsnitt

1         Omfang

2         Normativa referenser

3         Villkor och definitioner

4         Revisionsprinciper

5         Led ett revisionsprogram

6        Utför en revision

7        Expertis och bedömning av revisorer

Vi har utvecklat ett träningsprogram med tre dagar som med stöd i innehållet i ISO 9001 och i mer krävande standarder som IATF 16949 AS 9100 m ger dig kompetens i förståelsen av konstruktionen och genomförandet av processen för revision av ledningssystemet . Utbildningen är uppbyggd enligt PDCA-tänkande med flera övningar och innehåller följande delar.

Innehåll:

1 Innehåll i ISO 19011
2 Revisionsprinciper
3 revisionsprogram
4 behörighet
5 Genomförande
6 processfilosofi
7 Krav i ISO 9001 / IATF 16949 / AS 9100 m
8 Vad är en bra revision?
9 Faror och fällor
10 benchmarking

Utbildningen leds av personer med god kunskap och praktisk erfarenhet av revisioner av t.ex. IATF 16949.