Automotive Core Tools

Kompetens i Automotive Core Tools bidrar till ständiga förbättringar

Automotive Core Tools - FMEA, MSA, PPAP 8D mm.

Har Ni tillräcklig kunskap i Core Tools för att klara kundernas krav?

VAD

Automotive Core Tools är ett samlingsnamn för flera produkter. För att kunna förbättra en process krävs kunskap om  t ex riskanalys (FMEA), mätosäkerhet (MSA), processtyrning (SPC) och problemlösning (8D) och/eller styrplaner. Dessa ”komponenter” brukar ingå i en paketutbildning.

Ett centralt krav i bl a IATF 16949 är kravet på styrplaner (Control Plans) som ska bygga på en riskanalys för processen där utformning och innehåll i styrplanerna är anpassat till de identifierade riskerna.

VARFÖR

Det finns för närvarande ingen samlad litteratur i Automotive Core Tools. VDA QMC har en samlingspärm (engelsk) som heter ”Quality Assurande in the process landscape” som vi säljer i web-shopen till ett mycket bra bra pris. Pärmen innehåller sammanfattningar av flera bra metoder, inte bara  det som normalt ingår i ”Automotive Core Tools”. 

VILKA

Tape-measure surveying plant, concept for business growth and business efficiency

Automotive Core Tools omfattar flera personer i ett företag eftersom det omfattar flera olika kompetensområden och metoder. En riktad interrevision mot tillämpning av krav och kunskaper inom Core Tools är ett bra sätt att få en uppfattning om väl det genomsyrar organisationen.

Vi kan revidera Core Tools åt Er, göra en analys, föreslå förbättringar och kompetenshöjningar i en rapport riktad Core Tools som strategisk tillämpning.

UTBILDNING

Vi utbildar Er i Automotive Core Tools antingen som intern företagsutbildning eller vid öppna utbildningar (se kursplan nedan eller på separat sida). VDA QMC har tagit fram en grundläggande 2-dagars utbildning (ID 417) som avslutas med certifieringsprov med följande delar:

  • APQP/MLA
  • FMEA (Feleffektanalys)
  • MSA
  • PPAP
  • SPC
  • 8D

Utbildningen har bl a tagits fram som krav för förnyelse av VDA 6.3 certifiering, men kan även användas som grundläggande generell kompetenshöjning för internrevisorer.