Automotive Core Tools

Kompetens i Automotive Core Tools bidrar till ständiga förbättringar

Översikt

Automotive Core Tools är ett samlingsnamn för flera produkter. För att kunna förbättra en process krävs kunskap om  t ex riskanalys (FMEA), mätosäkerhet (MSA), processtyrning (SPC) och problemlösning (8D) och/eller styrplaner. Dessa ”komponenter” brukar ingå i en paketutbildning.

Litteratur

Det finns för närvarande ingen samlad litteratur i Automotive Core Tools. VDA QMC har en samlingspärm (engelsk) som heter ”Quality Assurande in the process landscape” som vi säljer i web-shopen till ett mycket bra bra pris. Pärmen innehåller sammanfattningar av flera bra metoder, inte bara  det som normalt ingår i ”Automotive Core Tools”. 

Utbildning

Vi utbildar Er i Automotive Core Tools antingen som intern företagsutbildning eller vid öppna utbildningar (se kursplan nedan eller på separat sida). VDA QMC har tagit fram en grundläggande 2-dagars utbildning (ID 417) som avslutas med certifieringsprov med följande delar:

  • APQP/MLA
  • FMEA (Feleffektanalys)
  • MSA
  • PPAP
  • SPC
  • 8D

Utbildningen har bl a tagits fram som krav för förnyelse av VDA 6.3 certifiering, men kan även användas som grundläggande generell kompetenshöjning för internrevisorer.

Revision/Konsultation

Det går att revidera genomförande av Core Tools, men endast som en riktad rapport. Har Ni behov av översyn av tillämpning av Core Tools gör vi gärna en analys och föreslår förbättringar och förslag till kompetenshöjning.

Kursplan Automotive Core Tools (ID 417)

Datum
PLATS
ANMÄLAN
15-16 september
Elite Stadshotellet Eskilstuna
Kursanmälan
17-18 November
Elite Stora Hotellet, Örebro
Kursanmälan