Tjänster

Här nedan ser Ni en översikt över de tjänster som vi ”levererar”.

ÖVERSIKT

Vi betraktar oss själva som ett kompetenscentrum eller ett kompetensutvecklingsorganisation. Vår uppgift är att se till att Er kompetens ökar inom de produktområden där vi med hjälp av vår personal har kompetens och där vi med hjälp av t ex material från VDA QMC kan hjälpa Er i något avseende. Beroende på vad Ert behov består av och hur snabbt det behöver genomföras kan det ske på olika sätt:

  1. Interna (företagsanpassade) utbildningar
  2. Öppna utbildningar
  3. Konsultuppdrag
  4. Revisioner
young ballet dancer jumping on a lilac background. Ballerina is wearing in blue dress and pointe shoes. The outline shooting - silhouette of girl with smoke effect

INTERNA UTBILDNINGAR

Interna utbildningar kan vara kostnadseffektivt vid flera deltagare.

Interna utbildningar är många gånger kostnadseffektivt då antalet deltagare är fem eller fler. Vi erbjuder interna utbildningar enligt de standardlösningar som tagit fram av t ex VDA QMC eller företagsanpassade paket beroende på behov. Läs mer om våra produkter och återkom gärna med en förfrågan.

Parashutes

ÖPPNA UTBILDNINGAR

Öppna utbildningar kan ge mervärde via synergieffekter från andra deltagare.

Öppna utbildningar kan tyckas något dyrare (mindre kostnadseffektivt) än att att genomföra interna utbildningar på plats på det egna företaget, men det är inte alls säkert. Det viktiga är att kompetensen i företaget höjs och det beror mer på hur den person som varit på en öppen utbildning tas emot EFTER att ha varit på kurs. Vi försöker skapa och driva levande öppna utbildningar med mycket praktiska övningar där influenser från samtliga deltagare får rum och där synergieffekter.

Web designer at work

KONSULTUPPDRAG

Konsultuppdrag kan rätt utfört lyfta Er till en ny nivå.

De allra flesta har nog sett bilden där någon försöker rulla upp en sten för en backe och sätter en kil bakom för att stenen inte ska rulla ned igen. Ofta används bilden för att illustrera utveckling av ledningssystem och precis så kan ett bra konsultuppdrag fungera. Är ni intresserade av en utveckling inom något av våra produktområden är ett konsultuppdrag där (intern)utbildning kombinerat med genomgång och utveckling av ett standardiserat arbetssätt rätt. 

iStock_000000511731_Large

REVISIONER

En bra revision ger både förslag till förbättringar och bidrar till kompetenshöjning

En revision kan också innebära en kompetenshöjning hos Er. Revisioner innebär en kritisk granskning av en process eller företeelse i Er verksamhet. Genom att följa med på en processrevision med någon av våra erfarna revisorer kan vi förmedla vår kompetens. Kombinerat med intern/extern utbildning och konsultinsatser där vi t ex vi t ex kompletterar Ert ledningssystem kan ni få ut ”högre effekt”. Vi kan ”det där” med att revidera.