Produktöversikt

Här nedan ser Ni en översikt över de produkter som vi ”levererar”.

PRODUKTÖVERSIKT

Nedan ser ni en översikt över våra kompetensområden och de ”produkter” som vi på något sätt levererar, som öppen utbildning, intern utbildning på förfrågan eller som konsultinsats. Flertalet av produkterna (men inte alla) är utvecklade och standardiserade av VDA QMC i Tyskland och tillhandahålls intressenter till fordonsindustrin i Europa.

PROCESSREVISION VDA 6.3

People on their phones

Processrevision med VDA 6.3 innebär granskning av projektledning, planering av projekt, genomförande av projekt, inköp, produktion och kundservice. VDA 6.3 är på väg att bli en global standard för revision av processer och ger dig ett utmärkt redskap för ständiga förbättringar av processen för produktframtagning.

FELEFFEKTANALYS FMEA

iStock_000021481995_Small

Feleffektanalys, FMEA är en förebyggande metod som går ut på att identifiera potentiella risker för en produkt eller process och värdesätta hur allvarliga effekterna kan bli för kunden eller användaren. Fordonsindustrin har använt metoden sedan 1960-talet och nu har en (nästan helt) ny utgåva tagits fram som innebär stora förändringar för de som ska arbeta med riskstyrning.

PRODUKTREVISION VDA 6.5

Produktrevisioner tjänar som ett hjälpmedel för ledningen vid en oberoende utvärdering av produkter ur kundernas synvinkel och för att säkerställa att inte reklamationer uppstår från brister på produkter och dess egenskaper. Med kompetens i VDA 6.5 får du ett redskap som underlättar planering och genomförande av produktrevisioner på ett effektivt sätt.

PRODUKTINTEGRITET PSCR

Produktintegritet, PSCR eller representant för produktsäkerhet innebär kompetens om lagar och förordningar som myndigheter i och utanför EU har beträffande fordon på väg. Vi lär oss mer om detta och hur vi bör agera som leverantör till fordonsindustrin t ex vid produktavvikelser.  

LEDNINGSSYSTEM IATF 16949

Ledningssystem enligt IATF 16949 (tidigare ISO/TS 16949) innebär drygt 120 nya krav (nya rubriker) till grundkraven i ISO 9001:2015. Det finns omfattande tilläggskrav för inköp, kompetensutveckling, processkapabilitet och verkan och effektivitet för processer. 

LEDNINGSSYSTEM FÖR TJÄNSTEFÖRETAG VDA 6.2

kontorsstol

Levererar du inte produkter till fordonsindustrin, men ändå vill ”göra lite mer” är VDA 6.2 en möjlighet. I VDA 6.2 finns 50 tilläggskrav till ISO 9001 avseende t ex kompetensutveckling, interna revisioner mm, om du t ex levererar konsultverksamhet, kalibrering, underhåll eller någon annan tjänst.

PPROBLEMLÖSNING I 8 STEG - 8D

två affärsmän planerar ett projekt

Effektfull problemlösning är en av företagsledningens viktigaste uppgifter på alla nivåer i företaget och ska betraktas som en möjlighet att få till stånd hållbara förbättringar. 8D-metoden beskriver en process i 8 steg (discipliner) som börjar med problemlösning och avslutas med uppföljning och verifiering av verkan.

MOGNADSGRAD FÖR NYA PRODUKTER _ MLA

gammal metall säker

Säkerställande av mognadsgrad är en styrmetod inom projektledning som initieras av OEM eller av kund. Det principiella målet för metoden Säkerställande av mognadsgrad är att förbättra kvalitet vid frisläppning, förbättra leveranskvalitet och fältkvalitet för de produkter som omfattas genom att harmonisera innehåll och aktiviteter i försörjningskedjan.

INTERNREVISION ISO 19011

Business people warming up before the race. Ready, steady, go!

ISO 19011 är en generell (mycket bra) standard för genomförande av revisioner oavsett vilken standard det handlar om. Metoden följer P-D-C-A modellen (Planera-Genomför-Följ Upp-Åtgärda) och ger dig bra kunskap om hur revisioner i allmänhet bör utföras. Vår utbildning är på 3 dagar.

AUTOMOTIVE CORE TOOLS (FOR SYSTEM AND PROCESS AUDITORS)

iStock_000045953520_Small

Automotive Core Tools är egentligen ett samlingsnamn för flera produkter. Oftast brukar Feleffektanalys (FMEA), Statistisk Processtyrning, Strukturerad kvalitetsplanering (APQP) och Mätsystemanalys ingå. Vi väljer att fokusera på Styrplan (Control Plan) som ingår i APQP och kopplingen till övriga metoder.

MÄTSYSTEMANALYS MSA/VDA 5

iStock_000000511731_Large

Mätsystemanalys är förmodligen den viktigaste metoden (produkten) i Automotive Core Tools och en bärande del även i Six Sigma projekt. ”Det du inte vet kan du inte styra”. Det du inte kan styra kan du inte förbättra” (Lord Kelvin).

Vi håller en och två-dagars kurser i analys av mätsystem och samarbetar med Norsys/Minitab i i utbildningar