Kvalitet kräver kompetens

VI TILLHANDAHÅLLER KOMPETENSUTVECKLING FÖR KRÄVANDE KUNDER BASERAT PÅ MATERIAL FRÅN VDA QMC

Licencierad partner till VDA QMC

Kompetensområden, Exempel

Som framgår av vår affärsidé, vår utvecklingsplan och litteratur publicerad av våra licensleverantörer i Tyskland VDA QMC, utför vi för närvarande utbildning, konsultation, revisioner och publicering av litteratur på svenska inom följande kompetensområden:

VDA 6 Produkt & Processrevisioner

Processrevisioner med hjälp av VDA 6.3 ger dig ett standardiserat verktyg för revisioner av interna produktframtagningsprocesser eller leverantörer. Baserat på produktrevisioner med hjälp av 6.5 kan ”rätt” produkt/process prioriteras. Kvalitet kräver kompetens.

Ledningssystem för kvalitet; IATF 16949

Att styra verksamheten enligt ett ledningssystem baserat på IATF 16949 innebär processstrategi, övervakning av effekter och effektivitet och aktivt ledarskap. Kvalitet kräver kompetens

Feleffektanalys, FMEA

Fordonsindustrin har reviderade 2019 den vedertagna metoden för riskanalyser, FMEA. Med det nya tillvägagångssättet har stödet till kontinuerliga förbättringar och minimering av risk för produkter och/eller processer förbättrats. Kvalitet kräver kompetens.

Core Tools

Core Tools är ett samlingsnamn för flera vedertagna metoder och arbetssätt för förbättring, effektivisering och minskning av förluster i processer. Vi utbildar Er och kan undersöka Ert ledningssystem för säkerställande av processer för utnyttjande av Core Tools. Kvalitet Kräver Kompetens

Produktintegritet, PSCR

Med fokus på produktintegritet (produktsäkerhet OCH överensstämmelse), PSCR,  är det som leverantör möjligt att effektivisera processer OCH uppfylla de lagkrav som krävs för ett fordon på allmän väg.  Rollen som PSCR kan integreras i ett befintligt ledningssystem utan ökade kostnader.  Kvalitet kräver kompetens

Mognadsgrad, MLA

Kontroll av projektstatus och säkerställande av att samtliga uppgifter som krävs i ett projekt genomförs vid rätt tid i förhållande till risknivå, leder till mindre mängd arbete efter slutfört projekt och överlämnande till produktion (PPAP/VDA 2). DET är Mognadsgrad, MLA .  Kvalitet kräver kompetens

AFFÄRSKONCEPT

Vi tillhandahåller (översatta) standarder, manualer, konsulttjänster, utbildningar och revisionskunskap

Som licensierad partner till det tyska fordonsförbundet VDA QMC tillhandahåller vi (översatta) standarder och manualer, konsulttjänster, utbildningar och revisionskunskap till  fordonsbranschen (leverantörer och OEM-tillverkare) inom de skandinaviska länderna, men även till andra branscher med högst ställda krav på kvalitet och produktivitet. Vi erbjuder produkter eller tjänster som krävs av eller är relaterade till kraven på fordonsindustrins kvalitetsledningssystem IATF 16949 (eller motsvarande för andra branscher, men det kan också inkludera produkter som tillhandahålls som utbildning eller manual av VDA QMC. Ytterligare information ges i ”Produkter/Tjänster” och ”Utvecklingsplan” om aktuella kommande produkter och tjänster.

Produkter & Tjänster

Kvalitetssäkring och processtyrning för krävande kunder

Konsultation

Vi har erfarenheter av arbete med såväl större som mindre företag. 

Revisioner

Vi hjälper dig att genomföra bra revisioner och ”vässa dina knivar”. Vi kan revisioner

Utbildning

Vi genomför öppna utbildning och företagsanpassade utbildningar inom flera ämnesområden

Litteratur

I vår web-shop kan du hitta originallitteratur och översatta standarder  

UTVECKLINGSPLAN

Vi utvecklar ständigt nya produkter och tjänster baserade på material från VDA QMC

Vår ambition är att stödja industriföretag i krävande branscher med kompetensutveckling baserad på den kunskap vi har utvecklat själva och utvecklat av den tyska fordonsindustrin genom VDA QMC.

What our customers say

I’m a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It’s easy. I’m a great place for you to tell a story.

Ali Yahya

Hannah Andersson

I’m a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It’s easy. I’m a great place for you to tell a story and let your users see.

Charisse Kenion

Johan Andersson

I’m a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It’s easy. I’m a great place for you to tell a story and let your users see.

Charisse Kenion

Hannah Andersson

I’m a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It’s easy. I’m a great place for you to tell a story and let your users see.

Läs våra nyheter

Read our recent news.

VDA 6.8 Draft

Produktinformation och nyheter Nu finns ett utkast till den nya standarden VDA 6.8_Supply Chain Process Audit att ladda ned från VDA QMC:s hemsida (Klicka på

Read More »

Webinarier 2024

Produktinformation och nyheter Med start den 22.a januari fortsäter vi med kortare (en timme) webinarier om några av de produkter som vi tillhandahåller och som

Read More »

Webinarier 2023

Produktinformation och nyheter Med start augusti 2023 börjar vi nu hålla kortare (en timme) webinarier om några av de produkter som vi tillhandahåller och som

Read More »

Nya priser från maj 2023

Från och med 2023-05-01 gäller nya priser för deltagande i öppna utbildningar (F2F) eller distansutbildningar (web) enl nedan. Längd (Dag) F2F Web 1 6 800,-

Read More »
1647798579312

Jennifer Denneman

Kundservice/Försäljning

Telefon: +46 (0)10 585 86 64

Mobile: +46 72 342 14 93
E-post: jennifer@wedeaq.se

Gunnar Bergstedt

Telephone: +46 10 585 8662

Mobile: +46 (0)70 570 85 36
E-post: gunnar@wedeaq.se