Kvalitet förutsätter kompetens

Vi tillhandahåller kompetensutveckling för krävande kunder baserat på material från VDA QMC.

Kompetensområden

Baserat på vår affärsidé, vår utvecklingsplan samt den litteratur som finns utgiven av våra licensgivare i Tyskland VDA QMC bedriver vi för närvarande utbildning, konsultation, revisioner och utgivning av littearur på svenska inom följande kompetensområden:

Accounting

Produkt- och processrevisioner

VDA 6.3 och VDA 6.5 är utmärkta sätt att granska förutsättningarna för genomförande av ett projekt och utvärdering av produkter. Vi kan revisioner

Management

Ledningssystem IATF 16949

Att styra sin verksamhet med ett ledningssystem enligt IATF 16949 innebär processyn, uppföljning av verkan och effektivitet och ett aktivt ledarskap. Kvalitet förutsätter kompetens

Feleffektanalys FMEA

Fordonsindustrin har nyligen tagit fram en  moderniserad version av metoden för riskutvärdering av produkter och processer. Med nya metoden får du bättre stöd för prioritering av åtgärder och ständig riskminimering.

Data

"Core Tools"- Metoder och arbetssätt

Automotive Core Tools innehåller APQP/MLA, FMEA, Mätsystemanalys, Processgodkännande (PPAP) och 8D. Med ”vårt” koncept lär du dig att revidera detta. Kvalitet förutsätter Kompetens

Barcode

Ledningssystem för produktintegritet (PCSM)

Kunskap om produktsäkerhet och överensstämmelse krävs idag i större utsträckning och är förbundet med lagkrav i Europa, USA, Kina, Indien, Japan m fl länder. Kvalitet förutsätter Kompetens

Padlock

Mognadsgrad för nya produkter, MLA

Mognadsgrad för nya produkter är en metod för att effektivt styra ett projekt i ett förebyggande syfte. Med hjälp av trafikljus kontrolleras processen på ett tydligt sätt före processgodkännande

Affärsidé

Wedeaq Scandinavia tillhandahåller

Wedeaq Scandinavia tillhandahåller kompetens i kvalitetsledning och kvalitetsmetodik till den nordiska fordonsindustrin eller andra industrimarknader med högt ställda krav på kvalitet.

    • Vi använder bara personer med gedigen bakgrund och erfarenhet av revisioner och/eller med erfarenhet av ledningsarbete.
    • Våra produkter är som regel framtagna och tillämpade av den tyska fordonsindustrins kompetenscenter VDA QMC och deras licenstagare.
    •  Vi är verksamma i samtliga Nordiska länder
  • Vi ingår i ett globalt nätverk och kan tillhandahålla lösningar World-Wide.

Produkter & Tjänster

Kvalitetssäkring och processkontroll för krävande kunder.

Konsultation

Vi har en kombinerad erfarenhet som omfattar flera olika företag av olika storlekar.

Revisioner

Vi hjälper dig att göra bra revisioner och ”slipa dina knivar”.

Utbildning

Vi utför öppna utbildningar eller företagsanpassade utbildningar.

Litteratur

Vi tillhandahåller facklitteratur på engelska och har översatt ett flertal böcker till svenska.

UTVECKLINGSPLAN

Vi utvecklar ständigt nya produkter och tjänster baserat på material från VDA QMC.

Vår ambition är att stödja industriföretag i krävande branscher med kompetensutveckling baserat på den kunskap som vi själva utvecklat och som utvecklats av den tyska fordonsindustrin genom VDA QMC.

Beroende på ert behov kan vi anpassa vissa produkter enligt era önskemål. 

Vad våra kunder säger

Vi har hittills utbildat närmare 250 personer i processrevision, VDA 6.3, produktrevision VDA 6.5. Detta är vad några av dem tycker

Ali Yahya

Hannah Andersson

I’m a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It’s easy. I’m a great place for you to tell a story and let your users see.

Charisse Kenion

Johan Andersson

I’m a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It’s easy. I’m a great place for you to tell a story and let your users see.

Charisse Kenion

Hannah Andersson

I’m a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It’s easy. I’m a great place for you to tell a story and let your users see.

Personuppgiftspolicy

Vi följer GDPR lagen beträffande hantering av personuppgifter. Läs vår personuppgiftspolicy här

Läs våra nyheter

Läs våra senaste nyheter.

NYA BÖCKER PÅ SVENSKA

FLERA NYA BÖCKER ÖVERSATTA TILL SVENSKA Under den pågående pandemin har vi investerat tiden i produktframtagning och har översatt eller håller på att översätta följande

Läs mer »

Affärsutveckling Finland

I enlighet med vårt ansvar för marknadsutveckling inom Skandinavien förstärker vi nu organisationen genom att på konsultbasis anlita Marja-Leena Mäkinen som ansvarig för affärsutveckling i

Läs mer »

Digital Telefonväxel

Digital telefonväxel för ökad kundservice I samarbete med operatören Tellit AB har vi nu skapat en digital telefonväxel som innebär att du ska lättare ska

Läs mer »

Kontakta oss