Kvalitet förutsätter kompetens

Vi tillhandahåller kompetensutveckling för krävande kunder baserat på material från VDA QMC.

Högkvalitativt material

Vi representerar VDA QMC in Skandinavien och är ansvariga för att tillhandahålla kunskapsutveckling, utbildning och litteratur i Sverige, Danmark, Finland, Norge och Island. Vårt material är oftast utvecklat av "QMC".

Professionella revisioner

Vi är licensierade revisorer för IATF och VDA QMC (VDA 6.3) och erbjuder olika typer av revisionstjänster.

Goda råd

Vi kan hjälpa dig med lösningar och åtgärder för att underlätta godkännande av alla företag med högsta krav på kvalitetssäkringsarbete.

Kompetensområden

Baserat på vår affärsidé, vår utvecklingsplan samt den litteratur som finns utgiven av våra licensgivare i Tyskland VDA QMC bedriver vi för närvarande utbildning, konsultation, revisioner och utgivning av littearur på svenska inom följande kompetensområden:

Accounting

Produkt- och processrevisioner

VDA 6.3 och VDA 6.5 är utmärkta sätt att granska förutsättningarna för genomförande av ett projekt och utvärdering av produkter. Vi kan revisioner

Management

Ledningssystem IATF 16949

Att styra sin verksamhet med ett ledningssystem enligt IATF 16949 innebär processyn, euppföljning av verkan och effektivitet och ett aktivt ledarskap. Kvalitet förutsätter kompetens

Feleffektanalys FMEA

Fordonsindustrin har nyligen tagit fram en  moderniserad version av metoden för riskutvärdering av produkter och processer. Med nya metoden får du bättre stöd för prioritering av åtgärder och ständig riskminimering.

Data

"Core Tools"- Metoder och arbetssätt

Core Tools innehåller FMEA, Kapabla mätprocesser, styrplaner och Processgodkännande (PPAP). Vårt koncept innehåller allat detta i ETT paket. Kvalitet förutsätter Kompetens

Barcode

Ledningssystem för produktsäkerhet (PSMS)

Produktsäkerhet och Produktansvar krävs idag i större utsträckning enligt lag i Europa, såväl som USA, Kina, Indien, Japan m fl länder.

Padlock

Mognadsgrad för nya produkter, MLA

Mognadsgrad för nya produkter är en metod för att effektivt styra ett projekt i ett förebyggande syfte. Med hjälp av trafikljus kontrolleras processen på ett tydligt sätt före processgodkännande

Affärsidé

Wedeaq Scandinavia tillhandahåller

Wedeaq Scandinavia tillhandahåller kompetens i kvalitetsledning och kvalitetsmetodik till den nordiska fordonsindustrin eller andra industrimarknader med högt ställda krav krav på kvalitet.

    • Vi använder bara personer med gedigen bakgrund och erfarenhet av revisioner och/eller med erfarenhet av ledningsarbete.
    • Våra produkter är som regel framtagna och tillämpade av den tyska fordonsindustrins kompetenscenter VDA QMC och deras licenstagare.
    •  Vi är verksamma i samtliga Nordiska länder
  • Vi ingår i ett globalt nätverk och kan tillhandahålla lösningar World-Wide.

Produkter & Tjänster

Kvalitetssäkring och processkontroll för krävande kunder.

Konsultation

Vi har en kombinerad erfarenhet som omfattar flera olika företag av olika storlekar.

Revisioner

Vi hjälper dig att göra bra revisioner och ”slipa dina knivar”.

Utbildning

Vi utför öppna utbildningar eller företagsanpassade utbildningar.

Litteratur

Vi tillhandahåller facklitteratur på engelska och har översatt ett flertal böcker till svenska.

UTVECKLINGSPLAN

Vi utvecklar ständigt nya produkter och tjänster baserat på material från VDA QMC.

Vår ambition är att stödja industriföretag i krävande branscher med kompetensutveckling baserat på den kunskap som vi själva utvecklat och som utvecklats av den tyska fordonsindustrin genom VDA QMC.

Beroende på ert behov kan vi anpassa vissa produkter enligt era önskemål. 

Vad våra kunder säger

Vi har hittills utbildat närmare 250 personer i processrevision, VDA 6.3, produktrevision VDA 6.5. Detta är vad några av dem tycker

Ali Yahya

Hannah Andersson

I’m a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It’s easy. I’m a great place for you to tell a story and let your users see.

Charisse Kenion

Johan Andersson

I’m a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It’s easy. I’m a great place for you to tell a story and let your users see.

Charisse Kenion

Hannah Andersson

I’m a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It’s easy. I’m a great place for you to tell a story and let your users see.

Läs våra nyheter

Läs våra senaste nyheter.

Partner i Danmark

Nyheter Från och med den 1 februari har vi tecknat avtal med Q-CON i Danmark om affärsutveckling på den danska marknaden. Jacob Helms Havgaard vid

Läs mer »