Kursplan

Vi bedriver öppna utbildningar baserat på kursmaterial från VDA QMC inom nedanstående områden.

KURSPLAN 2023

Nedan finner Ni en förteckning över öppna utbildningar och webutbildningar som planerats i Sverige under 2023. Kontakta oss gärna för ytterligare information. Kortfattade beskrivningar finner du längst ned på sidan.

Utbildning

Ort

Datum

Pris (Kr)

Kurs ID

Tillgänglighet

Anmälan

AUTOMOTIVE CORE TOOLS

Automotive Core Tools

Clarion Hotel Örebro

31/8-1/9, 2023

12 500,-.

4312-335

Antal anmälda
FULL

Automotive Core Tools

Västerås Kongress

24-25 oktober 2023

12 500,-.

4312-343

Antal anmälda
FULL

FMEA

AIAG & VDA FMEA Grund

Fastställs inom kort

10-11 oktober 2023

12 900,-

4112-341

Antal anmälda
0

AIAG & VDA FMEA Uppgradering

Fastställs inom kort

7.e mars 2023

6 200,-

4111-310

Antal anmälda
0

AIAG & VDA FMEA Koordinator

Fastställs inom kort

12 oktober, 2023

6 800,-

4F11-341

Antal anmälda
1

AIAG & VDA FMEA Grund

Elite Park Avenue Hotell, Göteborg

15-16 november

12 900,-

4112-246

Antal anmälda
0

MOGNADSGRAD FÖR NYA PRODUKTER, MLA/MGA

Mognadsgrad för nya produkter, MLA/MGA

Fastställs inom kort

23 november 2023

6 800,-

7211-334

Antal anmälda

VDA 5 - MÄT OCH KONTROLLPROCESSER

Fastställs inom kort

se kursplan 2024

12 500,-

Antal anmälda

PROBLEMLÖSNING 8D

8D Grund

Växjö (prel)

3 Maj

6 800,-

4411-318

Antal anmälda

8D Grund

Elite Stora Hotellet, Örebro

27-28 september 2023

12 500,-

4412-339

Antal anmälda

REPRESENTANT FÖR PRODUKTINTEGRITET/PRODUKTSÄKERHET, PSCR

PSCR – Representant för produktintegritet

Live Online (Zoom)

3-4 oktober, 2023

NYTT DATUM

11 500,-

5012-340

Antal anmälda
3

PSCR – Representant för produktintegritet

Live Online (Zoom) på engelska

19-20 december, 2023

11 500,-

5012-351

Antal anmälda
5

PROCESSREVISION VDA 6.3

Processrevision VDA 6.3:2023

NY VERSION

Elite Stora Hotellet

Jönköping

18-22 september

26 600,-.

3315-338

Antal anmälda
FULLT

Processrevision VDA 6.3:2023

Ulricehamn 

13-16 november

17.e nov. (certifiering)

22 100,-.

+

4 500,- (certifiering)

3315-346

Antal anmälda
7

PROCESSREVISION VDA 6.3 - UPPGRADERING 2023

Processrevision VDA 6.3:2023

UPPGRADERING

Live Online (Zoom)

15.e augusti

(08.00-12.00)

3 750,-

3310-333

Antal anmälda
9

Processrevision VDA 6.3:2023

UPPGRADERING

Live Online (Zoom)

8.e December

(08.00-12.00)

EXTRA TILLFÄLLE

3 750,-

3310-349

Antal anmälda
3

KURSPLAN 2024