Webutbildning/Onlineutbildning

Här kan du läsa om hur vi genomför och planerar distansutbildningar

Varför?

Vi tillhandahåller kompetensutveckling som konsultarbete, öppna utbildningar eller interna utbildningar. För att få ut så mycket som möjligt ur en utbildning föredrar vi att vi kan träffas på plats, men under vissa omständigheter kan distansutbildning/webutbildning/webinarium vara ett alternativ. Nedan kan du läsa om hur vi tänker beträffande distansutbildning och vilka produkter som lämpar sig bäst. Kontakta oss gärna för ytterligare information.

ALLMÄNT

Webutbildningar eller webinarier kan INTE genomföras på precis samma sätt som utbildningar där deltagarna finns på plats. Därför har vi skapat en guideline för genomförande av webutbildningar och webinarier för att du som deltagare ska få ut som mycket som möjligt trots att du inte fysiskt kan närvara. Denna guideline består av följande delar:

  • Verktyg och teknik
  • Lokal
  • Genomförande
  • Lärarträning
  • Kursmaterial
  • Kursprov
Tape-measure surveying plant, concept for business growth and business efficiency

VERKTYG OCH TEKNIK

Vi använder det välkända verktyget Zoom för genomförande av distansutbildningar och s k Break-Out Rooms för gruppövningar. Därmed kan grupparbeten genomföras med nästan samma ”verkningsgrad” som övningar på plats.

Vi använder teknisk utrustning av god kvalitet och minst två kameror för att kunna växla mellan olika vyer, t ex en kamera riktad mot en wyteboard och en mot kursledaren.

För att minska risken för avbrott eller störningar i överföringen har vi krav på internetkapacitet och WiFi för de lokaler vi använder. Om möjligt använder vi kabelanslutning för internettrafik.

CCTV security camera on cloud sky background. 3d

LOKAL

Även om utbildningen sker online är lokalen är viktig för att få en känsla av rymd och engagemang hos kursdeltagarna. Därför genomför vi distansutbildningar som regel från en konferenslokal på något av de hotell i hotellkedjan Elite Hotell som vi samarbetar med. För att undvika risk för störningar eller bristande kvalitet på t ex internetanslutningar genomför vi inte distansutbildningar i hemmiljö. 

GENOMFÖRANDE

Genomförandet är av största vikt vid web-utbildningar för att den pedagogiska effekten ska bli så stor som möjligt. Varje web-utbildning har därför ett frivilligt förmöte med deltagarna för de som vill bekanta sig med grupparbeten i Teams eller Zoom, (Break-Out rooms), och hur vi genomför kursprov. Vi tillser att mikrofoner som regel är avstängda, men uppmanar att ha kamera påslagen och vi försöker ha en kontinuerlig dialog med deltagarna och täta avbrott och många övningar.

Young businessman practising his presentation

KURSMATERIAL

Kursmaterialet i våra distansutbildningar är baserat på det kursmaterial som finns för utbildningar på plats som konferens, men har i vissa fall anpassats med nya eller ändrade övningar som bättre är anpassade till distansutbildningar. 

Som regel får du en kurspärm skickad till före kursstart i vissa fall ingår även den bok som kursen bygger bygger på.

iStock_000004119771_Small

KURSPROV/KUNSKAPSPROV

Vi anser att kursprov är en viktig del i alla utbildningar oavsett om de genomförs på plats eller som en online/webutbildning. I det senare fallet är det av ännu större vikt och vi genomför dessa som regel via enkätverktyget Survey Monkey. Såväl frågor som svarsalternativ växlar mellan deltagarna vilket gör att varje prov individuellt är individuellt.

Female student looking at classmate writing in his book. University students studying in classroom.