Konsulttjänster

Vi hjälper Er att uppfylla Era kunders krav enligt kundspecifika krav.

Konsulttjänster

Att utföra konsulttjänster innebär att med hjälp av olika medel få kunden att förändra och förbättra sitt arbetssätt där vi med vår kompetens och/eller tid bidrar. Detta kan ske på flera olika sätt:

 • Intern utbildning på plats hos Er
 • Extern utbildning
 • Revisioner/Uppföljning
 • Projektledning på plats hos Er
 • Förändring av ledningssystem.
 • mm

Ofta är en kombination av ovanstående den bästa lösningen vid en förändring.Det viktiga är att Ni som kunder når Era mål och får den hjälp (till självhjälp) Ni behöver. 

Vi har en kombinerad erfarenhet som omfattar flera olika företag av olika storlekar, från olika branscher och från olika utvecklingscykler. Eftersom vi har solid erfarenhet av revisioner inom framförallt bilindustrin (men även från andra typer av företag) har vi mycket goda kunskaper inom följande områden:

 • Projekt
 • Leverantörshantering
 • Bearbeta
 • Produktion
 • Kvalitetssäkring
 • Förbättringsarbete och Six Sigma
 • Kundspecifika krav

Vi kan därför snabbt analysera olika situationer inom, särskilt leverantörshantering och produktintroduktion, och därmed föreslå förbättringar genom konsultationer. Vi har goda kunskaper om vad som krävs för att bli en godkänd leverantör till fordonsindustrin och industrier med liknande krav och kan hjälpa dig med lösningar och åtgärder för att underlätta godkännande av alla företag med högsta krav på kvalitetssäkringsarbete.