VDA 6.3 Uppgradering 2023

Fortsatt certifiering för VDA 6.3 kräver uppgradering under 2023

ALLMÄNT

Processrevision  VDA 6.3 har i januari 2023 uppdaterats till en ny 4.e utgåva. Den svenska boken beräknas finnas i tryckt version i februari/mars, men i korthet är förändringarna följande: 

 •  Programvaruaspekter beaktats i frågeformuläret.
 •  Innehållet i denna volym har harmoniserats med ytterligare VDA-metoder, t ex Automotive SPICE®
  och kvalitetssäkring av mognadsnivå för nya produkter (VDA MLA).
 • Krav på inköpsaktiviteter har adderats till P3 och P4.
 • Specifikation av revisorns kvalifikationer
 • Noteringar om genomförande av distansrevisioner har lagts till.
 • Kapitel 4 (”Revisionsprocess”) har strukits, eftersom dess innehåll ingår i ISO 19011.
 • Kapitel 8 (”Processrevision tjänster”) strukits från VDA volym 6.3.
 • Kapitel 10 (”Bästa praxis/lärdomar”) har strukits.
 • Utvärdering av transport och materialhantering (EU7) har utelämnats.
 • I vissa fall har frågor med särskild betydelse (*-frågor) har omdefinierats
 • Vissa av frågorna kring potentialanalysen har omfördelats
 • En omfattande online-ordlista för alla VDA-volymer har upprättats

Alla med giltig certifiering för version 2016 måste före den 31. december 2023 genomgå uppgraderingsutbildning (ID 333) för fortsatt certifiering. Processen för uppgradering framgår av bilden nedan och kan även laddas ned i pdf-format via denna länk. 

Anmälan till utbildning kan göras via vår kursplan och formulär för ansökan om uppgradering/förlängning kan göras via formuläret nedan (ID 386).

UPPGRADERINGSPROCESS