VDA 6.3 Utbildningsmaterial

Utbildningsmaterialet i VDA 6.3:2023 är helt nytt och betydligt mer pedagogiskt

ALLMÄNT

Sedan en tid tillbaka har VDA QMC arbetad med att förnya sina utbildningsmaterial och göra dem mer pedagogiska. I samband med framtagningen av version 2023 av boken VDA 6.3 har även utbildningsmaterialet setts över och anpassats till en verklig situation för ett företag (en OEM tillverkare). En översiktlig bild av innehållet fås nedan och en sammanfattning kan laddas ned i pdf-format här.

DAG 1

Vi möter här företaget Kaffemania AB som har fått problem med en komponent och behöver hitta en ny leverantör för den här komponenten. Tre företag har identifierats och vi får möta begreppet Potentialanalys

Vi reda på hur VDA 6.3 är uppbyggt hur frågorna och kraven ska användas och hur en processrevision ska förberedas.

Slutligen bekantar vi oss med de första s k processelementen P2 – Projektledning och P3 planering av produkt och processutveckling.

DAG 2

Vi har under dag 1 stiftat bekantskap med revisor Fredrik S Martinsson som planerar och genomför en revision på en leverantör som har valts ut initialt.

Under dag 2 bekantar vi oss med tre av de fyra återstående processelementen P4 – P6 som handlar om genomförande av produkt- och processutveckling, styrning av leverantörer och analys av produktionsprocess.

Vi bekantar oss med fallgropar för respektive processelement och går igenom vilka (öppna/slutna) frågor som bör ställas som revisor och vad en process är genom användande av den s k ”sköldpaddsmodellen”.

Under såväl dag 1 som dag 2 ingår flera övningar som fördelar teori med praktiskt tankearbete.

DAG 3

Under dag 3 fortsätter vi där vi slutade med processelement P6 och vi kommer att simulera en riktig revision. Vi kommer också att beröra det avslutande processelementet P7; Kundservice……….

Vi blir mer bekanta med de s k underelementen till P6 (6.2, 6.3 och 6.4) som representerar hur en process kan analyseras och vi fortsätter att träna på att ställa öppna frågor i en revision.

 

DAG 4

Dag 4 är den sista dagen på utbildningen (Dag 5 – Certifiering krävs bara av vissa kunder) och nu lär vi oss hur utvärderingssystemet i VDA 6.3 fungerar; Vad krävs för godkänt resultat och vad händer vid ett underkänt resultat.

Vi fördjupar oss också i Potentialanalysen (fortsättning från Dag 1) och gör ett kunskapsprov i slutet av dagen.

En mycket stor del av Dag 4 används till praktiska övningar som syftar till att förstå innehållet i VDA 6.3 OCH tillämpa det i praktiken.