MLA Mognadsgrad för nya produkter

Ett arbetssätt för att effektivisera processframtagning

Översikt

Ökad produktkomplexitet och ökad konkurrens, i kombination med slutanvändarens högkvalitativa krav och stigande garanti och goodwillkostnader, får allt större inverkan på samarbetet mellan fordonstillverkare och leverantörer inom bilindustrin.

Litteratur

Vi har översatt det tyska/engelska originalet till svenska och väntar på godkännande från VDA QMC. Vi räknar med att boken ska finnas till försäljning i kvartal 1 2020.

Utbildning

Utbildning MLA är på två dagar och innehåller  följande 

  1. Motiv och fördelar

  2. Syfte syftet med och omfattningen av MLA

  3. Metodik för MLA

  4. Status och eskalering

  5. Summering

Vi planerar öppna utbildningar med start i kvartal 4, 2020 efter godkännande av den svenska utgåvan av boken.

Revision/Konsultation

Konsultation i MLA går till på följande vis. Ni upplyser oss hur många produkt/processgodkännanden ni har i genomsnitt per under de tre senaste åren. Vi tar sedan reda på hur ni har genomfört arbetet i genomförandeprojektet och hur ni har arbetat med riskstyrning/riskminimering. Vi tar reda på hur ni klassat era produkter (A/B/C) hur produktstrukturen ser ut och på vilket sätt ni arbetet med förebyggande styrning. Beroende på hur mycket projekt ni har och hur komplexa de är kommer vi sedan att rekommendera och ev i ert system att inför riktlinjer för arbete med MLA i ert ledningssystem, om vi ser att ni har något att vinna på det..

Kursplan MLA

Datum
PLATS
Information
ANMÄLAN
24-25 November
Elites Stadshotellet, Jönköping
Se kursplan
Kursanmälan