VDA 5 - Kapabla mät och kontrollprocesser

Så här säkerställer du styrning av din kontrollprocess

VDA 5 - Mät och kontrollprocesser

Vet Ni vilka risker Ni tar i Er mät- och kontrollprocesser och hur stor osäkerheten är?

VAD

Styrning av kontrollprocessen i företag inom fordonsindustrin
tjänar två huvudsyften:

·  Beaktande av mätosäkerhet vid användning av kontrollresultat som en nödvändig
förutsättning för bedömning av produktsäkerhet och överensstämmelse

·  Målinriktad användning av kontrollprocesser, med hänsyn till produktionens effektivitet.

Kontrollprocessens kapabilitet innebär mer än bara frisläppande av kontrollutrustningen. Den
omfattar också hantering av mätosäkerhet i produkt- och produktionsutveckling för att förhindra felaktiga bedömningar av mätresultat. Mätsystem och mätprocesser måste därför utvärderas tillräckligt och omfattande, och de relevanta påverkande faktorer som kan inverka på mätresultatet måste beaktas.

HUR

20211004_PG5_Red Volume_SWE_2305_omslag_1

Nu finns den reviderade versionen av VDA 5 översatt till svenska och finns att beställa i vår webshop. Den är på knappt 300 sidor och har följande innehåll (i sammanfattning):

1                         Standarder och riktlinjer

2                         Fördelar och omfattning av tillämpning

3                         Termer och definitioner

4                         Styrning av kontrollprocesser

5                         Allmänt förfarande för kapabilitet för mätning och kontroll.

6                         Bedömning av mätprocessens mätosäkerhet

7                         Bevis på mätprocessens kapabilitet – i detalj

8                         Speciella mätprocesser

9                         Bevis på kapabilitet till för kontrollprocesser av attributegenskaper

10                       Övervakning av kontinuerlig kapabilitet

11                       Index över formelsymboler

12                       Index över förkortningar

15                       Index

VEM

Vi kan som enda licenstagare till VDA QMC genomföra utbildning i VDA 5. Grundutbildningen är på två dagar och innehåller relativt korta föreläsningspass med många praktiskt utformade gruppövningar. Utbildningen kan genomföras i såväl öppen form som internutbildning på Ert företag eller som s k Live Online (LOT) utbildning. Kontakta oss direkt för ytterligare information.

KONSULTATION/FÖRBÄTTRING

Vi är kompetenta revisorer och kan granska era processer för kontroll- och provning baserat innehåll i styrplaner och FMEA och strukturera era processer baserat på risk och osäkerhet. Vi kan därefter föreslå (och genomföra) metodik för uppföljning, uppdatering och förbättring av mätosäkerhet. En genomgång av styrplaner, arbetssätt och metoder i ledningssystemet för strukturering av mätosäkerthet tar 1-3 dagar beroende på storlek på företag.