Processrevision VDA 6.3

Ett utmärkt sätt att granska en process för produktframtagning

Översikt

Processrevision med hjälp av VDA 6.3 har använts i mer än 20 år och har visat sig vara en effektiv metod för att identifiera svagheter och brister i en produktframtagningsprocess.

Litteratur

Processrevision VDA 6.3 finns som svensk översättning och är på c:a 200 sidor. Den beskriver en allmän revisionsprocess samt kraven för de 6 processelementen och ett sätt för att göra en inledande bedömning av en leverantör, s k potentialanalys

Utbildning

Vi kan som enda licenstagare till VDA QMC utföra såväl certifieringsutbildning av revisorer som mer översiktlig utbildning för t ex ledningsgrupper i VDA 6.3 i allt mellan 1 och 5 dagar. 

Vissa kunder (bl.a. VW/Audi) kräver examen (dag 5) för kvalificering/godkännande som intern- eller leverantörsrevisor .

Revision/Konsultation

Vi är kompetenta revisorer och kan revidera era processer enligt VDA 6.3 (men vi utbildar er hellre). Vi kan också hjälpa Er att dimensionera en bra revisionsplan och se till att verkligen gör bra värdeskapande internrevisioner och leverantörsbedömningar.

Kursplan VDA 6.3

Datum
PLATS
lediga platser
pris
ANMÄLAN
20-24 april
Elite Grand Hotell Norrköping
Fullt
23 900,-
17-21 aug.
Elite Park Hotell Växjö
6
24 900,-
Anmälan