Processrevision VDA 6.3

Ett utmärkt sätt att granska en process för produktframtagning

Processrevision VDA 6.3.

Vet Ni vilka risker Ni och era leverantörer har i ett projekt för produktframtagning

VAD

Processrevision med hjälp av VDA 6.3 har använts i mer än 20 år och har visat sig vara en effektfull metod för att identifiera svagheter och brister i en produktframtagningsprocess. I VDA 6.3 finns utvärderingsvillkor för risker i en produktframtagningsprocess som startar med genomförbarhetsanalysen, slutar med kundvård och sträcker sig över projektplanering, överlämnande till produktion, inköp och produktion. VDA 6.3 har tillämpats i 30 år och gått från att vara en intern företagsrutin till en global standard med spridning över flera branscher.

LITTERATUR

VDA_6_3_2016_SWE_sid1

Processrevision VDA 6.3 finns som svensk översättning och är på c:a 200 sidor. Den beskriver en allmän revisionsprocess samt kraven för de 6 processelementen och ett sätt för att göra en inledande bedömning av en leverantör, s k potentialanalys.

UTBILDNING

gruppkodning

Vi kan som enda licenstagare till VDA QMC utföra såväl certifieringsutbildning av revisorer som mer översiktlig utbildning för t ex ledningsgrupper i VDA 6.3 i allt mellan 1 och 5 dagar. 

Vissa kunder (bl.a. VW/Audi) kräver examen (dag 5) för kvalificering/godkännande som intern- eller leverantörsrevisor .

Läs mer på den här sidan om krav för utbildning eller förnyelse av VDA 6.3 registrering

REVISION/KONSULTATION

Vi är kompetenta revisorer och kan revidera era processer och era leverantörer enligt VDA 6.3 så att ni får en tydlig uppfattning om de risker Ni tar med en viss leverantör i samband med ett nytt affärsprojekt. Vi kan också hjälpa Er att dimensionera en bra revisionsplan och se till att verkligen gör bra värdeskapande internrevisioner och leverantörsbedömningar med hjälp