Utbildningar

Pedagogisk effekt och kompetenshöjning är våra ledstjärnor

ALLMÄNT

Vi genomför öppna utbildningar eller företagsanpassade utbildningar i till stor del baserat på standardiserat utbildningsmaterial framtaget av VDA QMC i Berlin.

PLANERA

Vi genomför våra öppna utbildningar i samarbete med Elite Hotel. Vi försöker fördela utbildningsplatserna så att de genomförs på olika platser i landet så nära våra kunder som det går och på de hotell som vi tycker fungerar bäst för ändamålet. Som regel är antalet platser begränsat till 12 st för att få bättre pedagogisk effekt. Övningar är en viktig del i våra utbildningar och i utbildningar över 2 dagar eller mer är övningar (som regel i grupp) en kärna i genomförandet. Vi avslutar också ofta med kursprov eftersom vi vet att det höjer inlärningseffekten.

Vårt kursmaterial är ofta utvecklat av VDA QMC i Berlin som dels har gedigen erfarenhet av att utveckla pedagogiskt material, dels använder sig av beprövade konsulter och slutligen tillser att materialet är godkänt av de främsta aktörerna i fordonsindustrin. Där så finns bifogar vi även svensk översättning.

GENOMFÖR

Våra utbildare och konsulter är oftast certifierade oberoende revisorer och arbetar till stor del som revisorer i fordonsindustrin och/eller har varit verksamma i ledande ställning inom fordonsindustrin. Vi har praktisk erfarenhet av krav, lösningar och exempel på implementering och vi har i allmänhet följande kvalifikationer: 

  • Revisor för IATF 16949:2016 eller motsvarande
  • Lärarutbildning
  • Kvalitetsledning inom fordonsindustrin
  • Godkännande som utbildare av VDA QMC

UPPFÖLJNING

Tape-measure surveying plant, concept for business growth and business efficiency

Vi använder oss av tjänsten Survey Monkey för att göra professionella utvärderingar av de utbildningar vi genomför och där vi får in tillräckligt med svar använder vi oss av resultaten för att förbättra kommande genomföranden.

ÅTGÄRDA

Baserat på våra resultat från kursutvärderingar i bl a Survey Monkey försöker vi förbättra oss med hjälp av olika typer av förbättringsåtgärder, t ex internutbildning i lärarträning och kommunikation och förbättring av instruktioner och arbetssätt i vårt ledningssystem, och förbättring av utbildningsmaterial.