PSCR - Produktintegritet

Produktsäkerhet och överensstämmelse omfattar fler produkter  än bara säkerhetsartiklar

Översikt

Produktintegritet är ett relativt nytt begrepp som innefattar produktsäkerhet och överensstämmelse (med produktkrav). Flera tillverkare har infört krav på ”Representant för produktsäkerhet” för att säkerställa att alla parter i försörjningskedjan arbetar förebyggande med produktsäkerhet. 

Det är ett vanligt missförstånd att produktintegritet enbart berör företag som levererar produkter klassade som säkerhetsartiklar. Inget kan vara mer felaktigt. Produktintegritet berör alla produkter/artiklar som potentiellt skulle kunna vara/bli farliga vid avvikelse eller felaktig användning.

Litteratur

VDA -publikationen ”Produktintegritet” presenterades 2017 och finns för närvarande i både svensk och engelsk version i vår webshop. Boken är på 50 sidor och följer de fem moduler som  utbildningsmaterialet är uppbyggt i. 

Utbildning

ihåliga block

Vi är godkända av VDA QMC att hålla utbildning i Produktintegritet och utbildningsmaterialet för 2-dagars utbildningen är på svenska. Utbildningen består av fem moduler och innehåller bl a arbete under produktlivscykeln, delegeringsregler och avvikelsehantering. 

Revision/Konsultation

Arbete med produktsäkerhet och produktintegritet kräver kunskap om ledningssystem och kompetens i bl a produktansvar. Förutom utbildning hjälper vi Er att se över ert ledningssystem med avseende på produktsäkerhet och produktansvar.