PSCR - Produktintegritet

Produktsäkerhet och överensstämmelse omfattar fler produkter  än bara säkerhetsartiklar

Översikt

Produktintegritet är ett relativt nytt begrepp som innefattar produktsäkerhet och överensstämmelse (med produktkrav). Flera tillverkare har infört krav på ”Representant för produktsäkerhet” för att säkerställa att alla parter i försörjningskedjan arbetar förebyggande med produktsäkerhet.

Litteratur

VDA -publikationen ”Produktintegritet” presenterades 2017 och finns för närvarande endast på engelska. Boken är på 50 sidor och följer de fem moduler som finns i utbildningsmaterialet. En översättning till svenska är planerad till kvartal 2 2020

Utbildning

Vi är godkända av VDA QMC att hålla utbildning i Produktintegritet och utbildningsmaterialet för 2-dagars utbildningen är på svenska. Utbildningen består av fem moduler och innehåller bl a arbete under produktlivscykeln, delegeringsregler och avvikelsehantering. 

Revision/Konsultation

Arbete med produktsäkerhet och produktintegritet kräver kunskap om ledningssystem och kompetens i bl a produktansvar. Förutom utbildning hjälper vi Er att se över ert ledningssystem med avseende på produktsäkerhet och produktansvar.

Kursplan PSCR - Produktintegritet

Datum
PLATS
lediga platser
pris (Kr)
Kurskod
ANMÄLAN
8-9 juni
Elite Hotell Växjö
5
10 900,-
5012-024
Anmälan