8D – Problemlösning i 8 Steg nu på svenska

Vi har nu fått den svenska versionen av 8D- Problemlösning i 8 Steg klar från tryckeriet och finns för beställning i vår Web-shop.

Boken är på 73 sidor (A5) och har följande innehåll:

 • Problemlösning och klagomål
 • Introduktion till problemlösning i 8 steg
 • Felkultur och ledningens roll i effektfull problemlösning.
 • Problemlösning och klagomål
 • Introduktion till problemlösning i 8 steg
 • Tillämpning av problemlösningsmetoden 8D
 • Beslutskriterier för tillämpning av 8D-metoden för problemlösning
 • Organisationens förutsättningar
 • Bedömningskriterier för egenbedömning
 • Bedömningsmetodik
 • Allmänna bedömningskriterier
 • Kapitelstruktur
  • D1 – Problemlösningsgrupp
  • D2 – Problembeskrivning
  • D3 – Inneslutningsåtgärder
  • D4 – Grundorsaksanalys
  • D5 – Val och verifiering av korrigerande åtgärder
  • D6 – Införande och validering av korrigerande
  • D7 – Förebyggande av upprepning
  • D8 – Slutsats och bekräftelse av gruppens framgång
 • Sammanfattning och mål
 • Process
 • Tillämpliga metoder och verktyg
 • Bedömningskriterier
 • Grundläggande krav
 • Kriterier för att uppnå ”förträfflighet”
 • Möjligheter och risker

Denna version är framtagen 2018 och är samordnad med motsvarande amerikanska utgåva CQI-20. Det framgår tydligt att det är åtskilliga företag som idag tillämpar 8D-metoden på ett sådant sätt att metodens kraft inte kommer fram och det det finns en stor förbättringspotential i genomförande av 8D, i alla fall om syftet är att minska mängden avvikelser och framförallt förhindra upprepning av dem.

Vi kommer med start i kvartal 4 2020 att genomföra utbildningar i 8D, i en respektive två dagar för olika målgrupper. Licensierad utbildning är idag ett krav från BMW.