Kvalitetssäkring av leveranser – VDA 2

vda2page1_small

VDA QMC har i juni publicerat en ny version av handboken/volymen för PPA – Process för produktgodkännande som harmoniserats med motsvarande handbok från amerikanska AIAG (PPAP). Boken är lämnad för översättning och vi räknar med att ha den publicerad och tryckt senast i oktober 2020. 

Se ytterligare information i  ”vitbladet” nedan.