Nyheter

Ny version av Feleffektanalys, FMEA

Sedan slutet av 2017 har VDA QMC i Tyskland haft ett samarbetsprojekt med motsvarande organisation i USA (AIAG) om utvecklingen av en ny modifierad version av bilindustrins handbok för arbete med felsökningsanalys, FMEA. Våra planer för leveranser av litteratur och utbildning för denna nya (helt utarbetade) metod är följande:

  1. Leveransbok på engelska från juli 2019
  2. Leverans av översättning till svenska från november 2019
  3. Genomförande av kurser på svenska för december 2019 / januari 2020

Vi väntar på information från fordonsindustrins företrädare om övergångsregler från den nuvarande standarden från AIAG (FMEA utg 4). Du kan hitta sammanfattande information via denna ”Produktblad”.

NY 19-06-09: Processen för att producera översättning till svenska har börjat och vi kommer att genomgå officiell träning i den nya metoden under sommaren.

Mer att utforska

Webinarier 2024

Produktinformation och nyheter Med start den 22.a januari

Webinarier 2023

Produktinformation och nyheter Med start augusti 2023 börjar

Kategorier