Nyheter

Kvalificering för produktrevision – VDA 6.5

År 2017 mottog vi förfrågningar om utbildning och konsultation i produktrevision i enlighet med VDA 6.5. I slutet av juli kommer vi att kvalificera som lärare enligt VDA QMC-kraven och översätt sedan VDA QMC-standarden, publicera den och planera träningen enligt de önskemål vi mottar.

Mer att utforska

Kategorier