News

IATF 16949 – Svensk översättning

Behövs det en svensk översättning av IATF 16949?

Den svenska översättningen av IATF 16949:2016 är sedan december 2016 formellt godkänd av VDA, men har inte publicerats på IATF:s hemsida över godkända översättningar. Detta beror delvis på att det inte anses att det inte finns något behov p g a den allmänt höga kunskapsnivån i engelska.

Därför vill vi med enkät undersöka behovet svensk översättning av IATF 1649 inför kommande utgåvor och förändringar. 

Enkäten består av fem frågor och bör inte ta mer än 4 minuter av din tid.

Tack för ert ett bidrag

More to explorer

Webinarier 2024

Produktinformation och nyheter Med start den 22.a januari

Webinarier 2023

Produktinformation och nyheter Med start augusti 2023 börjar

Kategorier