News

IATF 16949 – Svensk översättning

Behövs det en svensk översättning av IATF 16949?

Den svenska översättningen av IATF 16949:2016 är sedan december 2016 formellt godkänd av VDA, men har inte publicerats på IATF:s hemsida över godkända översättningar. Detta beror delvis på att det inte anses att det inte finns något behov p g a den allmänt höga kunskapsnivån i engelska.

Därför vill vi med enkät undersöka behovet svensk översättning av IATF 1649 inför kommande utgåvor och förändringar. 

Enkäten består av fem frågor och bör inte ta mer än 4 minuter av din tid.

Tack för ert ett bidrag

More to explorer

Webinarier 2023

Produktinformation och nyheter Med start augusti 2023 börjar

Kategorier