News

Webinarier 2024

Produktinformation och nyheter

Med start den 22.a januari fortsäter vi med kortare (en timme) webinarier om några av de produkter som vi tillhandahåller och som vissa kunder kan kräva. Du får en kort beskrivning av produkten, de fördelar som det kan ge ditt företag och hur det kan integreras i ett befintligt verksamhetssystem.

Programmet för webinarierna är:

  1.  22.a januari – Mognadsgrad för nya produkter, MLA
  2.  5.e februari – Feleffektanalys, AIAG & VDA FMEA
  3. 26.e februari – Processrevision VDA 6.3
  4. 11.e mars – Kapabla mät- och kontrollprocesser, VDA 5
  5. 22.a april – Problemlösning 8D
  6. 6.e maj – VDA 2 Godkännande av produkter och processer
  7. 27.e maj – Mognadsgrad för nya produkter, MLA
  8. 17.e juni – Processrevision VDA 6.3

Webinarierna kommer att ta en timme och innehålla  presentation av produkt och nyheter under c:a 45 minuter följt av c:a 10-15 minuters tid för frågor.

Välkommen

More to explorer

Webinarier 2024

Produktinformation och nyheter Med start den 22.a januari

Webinarier 2023

Produktinformation och nyheter Med start augusti 2023 börjar

Kategorier