Utbildning i /Förnyelse av VDA 6.3

Läs nedan om vad som gäller vid förnyelse av en tidigare utfärdad registering mot VDA 6.3

ALLMÄNT

Vi kan som enda licenstagare till VDA QMC i Skandinavien utföra såväl certifieringsutbildning av revisorer som mer översiktlig utbildning för t ex ledningsgrupper i VDA 6.3 i allt mellan 1 och 5 dagar. Översiktlig utbildning i 1-2 dagar är lämpligt för t ex ledningsgrupper eller personer som behöver information om vad metoden innebär, men som inte ska utföra revisioner. Utbildning av personer som ska arbeta som ska arbeta som interna revisorer eller med bedömning av leverantörer omfattar 4 dagar och för vissa kunder krävs även godkända certifieringsprov (Dag 5).

Läs längre ned på sidan om vad som krävs i samband med förnyelse

NYUTBILDNING - GRUNDLÄGGANDE KRAV

 Grundläggande krav för att kunna gå utbildning för intern-/andrapartsrevisioner på 4 dagar är:

 • Genomgången utbildning i internrevision omfattande ISO 19011 på minst tre dagar
 • 3 års industriell erfarenhet varav 1 år inom kvalitetsledning

För 5-dagars utbildning/certifiering krävs:

 • Genomgången utbildning i internrevision omfattande ISO 19011 på minst tre dagar
 • 5 års industriell erfarenhet varav 2 år inom kvalitetsledning
 • Dokumenterad kunskap i ”Core Tools” (se nedan)

Här kan du ladda ned formulär för kursanmälan och läsa om krav på förkunskaper

FÖRNYELSE AV REGISTRERING MOT VDA 6.3 EFTER 3 ÅR

FÖRNYELSE

Har du i samband med en utbildning i VDA 6.3 genomfört de prov som ingår den femte utbildningsdagen med godkänt resultat har du därmed en fullständig rättighet att genomföra revisioner i 3 år. Efter tre år måste en ansökan om förlängning lämnas in och då beviljas som regel förlängning i ytterligare tre år mot en mindre kostnad (f.n. 1 750 Kr). Generella krav för förlängning är

 • Minst Fem genomförda revisioner (interna/externa/potentialanalys) under tre år
 • Minst 10 revisionsdagar under de tre senaste åren
 • Uppvisad kompetens i (Automotive) Core Tools

Ansökan om förlängning måste lämnas in senast tre månader efter utgångsdatum. 

Här kan du ladda ned formulär för att ansöka om förlängning

AUTOMOTIVE CORE TOOLS

Som ett resultat av att det i samband med s k witness-revisioner visat sig att majoriteten av leverantörer i fordonsindustrin har bristande kunskaper i ”Core Tools” (FMEA, SPC, MSA, APQP, 8D mm) inför VDA QMC årsskiftet 2019/2020 krav på kompetens i Core Tools vid ny utbildning och förlängning. Denna kompetens kan uppvisas med enligt något av nedanstående alternativ

 • Utbildning i ”Automotive Core Tools” (417) från godkänd licenstagare till VDA QMC ELLER
 • Genomförd utbildning i Core Tools med godkänt innehåll i minst två dagar OCH
 • Genomförd ”Quizz” i Automotive Core Tools med godkänt resultat 

Skicka dina intyg från genomgången utbildning i Core Tools till oss (info@wedeaq.se) så får du en inbjudan till quizzen.

Läs mer om Automotive Core Tools HÄR

UTÖKNING AV GILTIGHETSTID

På grund av den (juni 2021) rådande Covid-19 pandemin och de svårigheter som detta har inneburit för att göra revisioner går att att ansöka om förlängning av giltighetstid för innevarande registrering tillsvidare t o m 30 juni 2021. Läs med i nedanstående FAQ och ”Särskilda villkor Covid-19”.

SPECIAL REGULATIONS COVID 19 (MAJ 2021 PDF)