Ledningssystem för tjänsteföretag VDA 6.2

För tjänsteproducerande företag är VDA 6.2 "vassare".

ÖVERSIKT

Tilläggskrav för tjänsteföretag

VDA 6.2, innehåller tilläggskrav för tjänsteproducerande företag, och har utvecklats främst för företag som tillhandahåller tjänster till fordonsindustrin, såsom service, kalibrering, produktutveckling eller processutveckling. Det bygger på kraven i ISO 9001: 2015 och på kraven i IATF 16949: 2016 och uppdaterades i juli 2017. Företag som levererar inte levererar produkter som ingår i ett ”fordon på väg” och därmed inte kan uppfylla kraven i IATF 16949 eller VDA 6.1 (motsv. 16949) kan istället försöka uppnå kraven i VDA 6.2.

Företag som erbjuder tjänster till kunder med höga krav och som vill gå utöver de krav som finns i ISO 9001: 2015 kan med fördel utveckla sitt styrsystem så att det uppfyller kraven i VDA 6.2. Den är främst utformad med fokus på bilindustrin, men andra industrier kan också tillämpa dessa krav. Standarden är för närvarande certifierbar via certifieringsorgan i Tyskland.

Boken, har översatts till svenska, och är på 50 sidor och har följande ytterligare krav:

KRAV
INNEHÅLL
4.1.2
Marknadsföring- och bearbetning av marknader
4.4.1.1
Uppfyllande av krav och produktsäkerhet för tjänster
6.1.2.1
Beredskapsplaner – Tillägg
7.1.3.1
Infrastruktur – Tillägg
7.1.5.3
Dokumentation och spårbarhet från mätning och övervakning
7.2.1
Kompetens – Tillägg
7.3.1
Medvetenhet -Tillägg
8.2.1.1
Kommunikation med kund – Tillägg
9.1.2.1
Kundtillfredsställelse – Tillägg
9.2.2.1
Planering av interna revisioner
10.2.1.1
Tillägg (Metoder för problemlösning)

Nedan följer några exempel på innehåll och ytterligare krav som tjänsteleverantörer kan dra nytta av att införa, även om de inte är krav i ISO 9001, men som ingår i VDA 6.2

7.2.1 Kompetens – Tillägg

All personal som arbetar inom företaget eller på en extern arbetsplats måste få instruktioner om nya eller förändrade processer / arbetsrutiner. Sådana instruktioner måste dokumenteras

7.3.1 Medvetande – Tillägg

Kännedom om kvalitet, och särskilt engagemang för att uppfylla kvalitetsmålen och attityden inom organisationen, bör främjas och kontinuerligt förbättras av ledning och anställda

7.3.2 Personalens tillfredsställelse

För att uppnå kvalitetsmål, för kontinuerlig förbättring och för att skapa en miljö som främjar innovation bör organisationen etablera, främja och övervaka personalens tillfredsställelse

10.2.1.1 Appendix

Metoder för problemlösning Organisationen måste ha en definierad process för att lösa problem. Denna process kommer att resultera i identifiering av orsaken till felet och vid eliminering.

Sammanlagt jämför denna standard med 50 större eller mindre ytterligare krav jämfört med ISO 9001: 2015.