News

VDA 6.8 Draft

Produktinformation och nyheter

Nu finns ett utkast till den nya standarden VDA 6.8_Supply Chain Process Audit att ladda ned från VDA QMC:s hemsida (Klicka på bilden nedan).

VDA 6.8 finns tidigare som kapitel 8 i 2016 års version av VDA 6.3, men är nu ett förslag till en egen standard. Det finns ännu inga krav på tillämpning av VDA 6.8, men tanken med publikationen är att den ska komplettera MMOG/LE och kunna användas som en utvärdering av logistikprocesser i försörjningskedjan. Den slutliga (röda) versionen väntas kunna publiceras i kvartal 4, 2024.

More to explorer

VDA 6.8 Draft

Produktinformation och nyheter Nu finns ett utkast till

Webinarier 2024

Produktinformation och nyheter Med start den 22.a januari

Webinarier 2023

Produktinformation och nyheter Med start augusti 2023 börjar

Kategorier