Nyheter

VDA 6.2, MLA och fältfelanalys på svenska

Vi arbetar kontinuerligt med översättning av publikationer från VDA QMC till svenska och kommer inom kort att publicera följande böcker: Se även Produkter och tjänster – Litteratur.

Den svenska versionen av VDA 6.2, ytterligare krav på kvalitetssäkring av serviceföretag, är nu godkänd på svenska. Den kommer att skickas ut på tryck och tillgänglig för beställning i januari 2019.

Löptid för nya produkter, MLA (Maturity Level Assurance). Översättningsarbetet är tydligt och kommer att skickas in för godkännande inom kort. Boken förväntas vara tryckt under första kvartalet.

Fältfelsanalys (FFA) Felfelanalys. Översättningsarbetet har börjat och förväntas vara klart under första kvartalet. Boken förväntas publiceras under andra kvartalet.

Utbildning i dessa ämnen planeras i förhållande till det faktum att vi är godkända av VDA QMC som behöriga utbildare. Vänligen kontakta oss på begäran om innehåll eller planering av utbildning.

Mer att utforska

Kategorier