Produktrevision VDA 6.5

Information och översikt

Produktrevision VDA 6.5

Information och översikt

Bilindustrins industrikrav IATF 16949 innehåller följande krav i 9.2.2.4

”Organisationen ska granska produkter med kundspecifika metoder på lämpliga produktions- och leveransstadier för att verifiera överensstämmelse med angivna krav. Organisationen ska fastställa produktrevisionsförfaranden, såvida inte kunden har definierat det”.

VDA Referenshandbok ”Produktrevisioner VDA 6.5” beskriver ett generellt sätt att räkna med när det gäller planering och genomförande av produktrevisioner.

Vi tillhandahåller en dags utbildning i produktrevisioner som är en översättning av VDA QMC Training ID 318 som innehåller följande element:

Termer och definitioner
-Introduktion
-Syfte och tillämpningsområde
-Produktrevisionsflöde
– Revisionsprogram
– Revisionsplan
– Utföra produktrevisioner
– Rapportering
– Korrigerande åtgärder
– Kvalificering

Utbildningen kan med fördel hållas internt hos ditt företag. Vänligen kontakta oss för en diskussion och / eller för en offert.