Processrevision VDA 6.3

Information och översikt

ÖVERSIKT

Processrevision enligt VDA 6.3 är nu inne på tredje utgåvan (2016) och har visat sig vara en mycket väl utformad metod för att göra revision på processer, där en väl utförd revision tydligt kan visa på svagheter och risker.

En processrevision med standard/metod VDA 6.3 är ett utmärkt sätt att undersöka förutsättningarna för att genomföra ett projekt för att introducera en ny produkt. Metoden innebär (enligt överenskommelse) att granska följande steg i produktframtagningsprocessen, s k processelement:

KVALIFIKATIONSKRAV EXAMINERING (se även utbildning nedan)

  • Fem års erfarenhet av industriarbete varav tre år med kvalitet
  • Utbildning som internrevisor i minst tre dagar med innehåll i ISO 19011 eller IATF 16949
  • NYTT (1/1-2020): Kompetens inom Automotive Core Tools genom:
   • Genomgången utbildning i VDA QMC utbildning ID 417 eller
   • Annan utbildning (minst 2 dagar) i Core Tools och
   • Godkänd VDA QMC Automotive Core Tools Quiz (Läs mer här)

PROCESSELEMENT

VDA 6.3 består av sex st sk processelement som är väsentliga för genomförande av produkt-/processutveckling, produktion och kundservice

 • Projektledning
 • Planering av produkt- och processutveckling
 • Genomförande av produkt- och
 • processutveckling
 • Leverantörshantering
 • Processanalys för produktion
 • Kundservice, kundnöjdhet

PROCESSYN ÄR GRUNDLÄGGANDE FÖR VDA 6.3

Litteratur

VDA 6.3 finns översatt till svenska med följande innhåll:

 • Hänvisning till kraven i ISO 9001 och IATF 16949: 2016
 • Översikt och skillnader mellan olika typer av revisioner
 • Introduktion av processorientering och riskanalys med sköldpaddsmodellen
 • Revisionsprocessen; Förberedelse av revisionsprogram och uppsägning av revision.
 • Planering och genomförande av processrevision
 • Processelement P2: Projektledning
 • Processelement P 3: Planering av produkt- och processutveckling
 • Processelement P 4: Genomförande av produkt- och processutveckling
 • Processelement P 5: Leverantörskontroll
 • Processelement P 6: Processanalys Produktion
 • Processelement P 7: Kundtjänst
 • Utvärdering av granskningsresultat
 • Rapportering, dokumentation och tillägg
 • Potentiell analys (P1)

UTBILDNING

Vi håller fyra varianter av utbildning i Processrevision VDA 6.3. Samtliga utbildningar kan hållas såväl internt som externt.

Som licensierad partner till VDA QMC genomför vi även (öppna och företagsanpassade) kurser i Process Audit VDA 6.3. Våra kurser utförs med kvalificerade kursledare och följer samma uppställning och innehåll som utvecklats av VDA QMC och kan även läsas i kurskatalogen på VDA-QMC: s hemsida.

 • Översikt 1 dag. Lämplig för ledningsgrupper som behöver veta vad VDA 6.3 är och hur det skall användas. 
 • Informationsutbildning 2 dagar. Lämplig för medarbetare som behöver veta med ingående vad VDA 6.3 är och hur det skall användas. Ger INTE behörighet att göra internrevision inom fordonsindustrin
 • Revision med VDA 6.3, 4 dagar. Ger efter godkänt kursprov behörighet att göra interna revisioner och leverantörsrevisioner med VDA 6.3.
 • Certifierad VDA 6.3 revisor, 4 dagar + examensprov (1 dag). Ger efter godkänd examen fullständiga behörigheter att även arbeta som oberoende revisor. Krävs för godkännande av vissa fordonstillverkare. Undersöka detta med din kund. Observera: Förkunskaper krävs.

GENOMFÖRANDE AV PROCESSREVISION

Processrevision kan genomföras när som helst i ett projekt eller en produktionsprocess. Lämpligast är i samband med överlämnande till produktion d v s när ett projekt fortfarande är aktivt och när produktionen av en produkt ska påbörjas. 


Då det finns en befintlig produktionsprocess och en ny produkt skall projekteras kan en VDA 6.3 revision med fördel göras i förebyggande syfte i samband med bildande av projekt/projektgrupp.


Omfattningen kan anpassas till behov och inkluderar följande punkter. Beroende på projektets storlek och betydelse omfattar en typisk processrevision mellan 1,5 och 4 dagar, med en revisor, men kan utvidgas till att omfatta fler revisorer och flera dagar i komplexa projekt. Det är en bra ”investering” att göra en riskanalys i form av en processrevision i enlighet med VDA 6.3.

Kontakta oss om Ni vill ha information om metoden, utbildning eller genomförande av processrevisioner enligt VDA 6.3.