Kursplan Web

Här kan du läsa om hur vi genomför och planerar distansutbildningar

Allmänt?

Förutom öppna utbildningar och interna utbildningar på företag håller vi även distansutbildningar via web (oftast via Zoom eller Teams. Oftast ger dessa utbildningar något högre verkan, men med rätt teknik och material kan webutbildning/webinarium fungera riktigt bra. Nedan kan du läsa vilka produkter vi tillhandahåller som distansutbildning eller som öppen utbildning enligt kursplan. Är ni minst fyra på samma företag, kan en internutbildning löna sig. Kontakta oss gärna med en förfrågan, så återkommer vi.

Produkter

Följande utbildningar kan vi i dagsläget genomföra webutbildning internt eller som öppen utbildning

Interna utbildningar via web genomför vi på förfrågan. Normalt rekommenderar vi att minst fyra personer deltar. Öppna utbildningar genomför vi enligt plan nedan och även vid dessa tillfällen kan kursen endast genomföras om deltagarantalet är minst sex st. Leveranstiden för en öppen web-utbildning kan bli något längre än vad som anges nedan eftersom vi då behöver lite mer tid för att få ihop tillräckligt deltagarantal.

Produkt
Omfattning
Leveranstid
Pris Intern
Pris Öppen
Automotive Core Tools
2 dagar
4-6 veckor
49 000,-
10 500,-
AIAG & VDA FMEA ”Light”
1 dag
6-8 veckor
25 500,-
5 650,-
Processrevision VDA 6.3 ”Light”
2 dagar
4-6 veckor
49 000,-
10 500,-
IATF 169 49 Grund
2 dagar
4-6 veckor
48 000,-
10 250,-
Problemlösning 8D
1 dag
6-8 veckor
25 500,-
5 650,-
Mätsystemanalys
1 dag
4-6 veckor
24 500,-
5 350,-
Processägare
1 dag
8-10 veckor
24 500,-
5 350,-

KURSPLAN WEBUTBILDNING 2021

Följande öppna distansutbildningar är planerade kvartal 1, 2021.

Vi planerar öppna distansutbildningar med ett kvartal i taget med c:a 12 veckors framförhållning. Utbildningarna genomförs med Zoom alternativt Teams och vid anmälan får ni en kursbekräftelse med kod/weblänk till utbildningen. 

Produkt
DATUM
Pris
KOD/NR
Anmälan
Automotive Core Tools
8-9 Feb.
10 500,-
4332-106
Anmälan
Problemlösning 8D
16 Feb.
5 600,-
4431-107
Anmälan
IATF 169 49 Grund
9-10. Mars
10 500,-
1032-110
Anmälan
Mätsystemanalys
4. Mars
5 350,-
4031-110
Anmälan
Processrevision VDA 6.3 ”Light”
23-24. Mars
10 500,-
3332-112
Anmälan
Portrait of young business people on grey background