Kursplan

Vi bedriver öppna utbildningar baserat på kursmaterial från VDA QMC inom nedanstående områden.

Nedan finner du en förteckning över de ÖPPNA utbildningar som planerats i Sverige t o m december 2020. Vi kommer inom kort att komplettera med en plan för distansutbildningar kommande månaderna. Kontakta oss gärna för ytterligare information. 

TILLGÄNGLIGHET

< 4 platser tillgängligt

< 7 platser tillgängligt

<= 9 platser tillgängligt

> 9 platser tillgängligt

Min antal deltagare 4 st. Max antal deltagare 12 st (normalt)

Beskrivningar