Kursplan

Här nedan ser du en sammanfattning av de öppna utbildningar som planerats i Sverige

Vi utför öppna utbildningar baserat på material utvecklat av VDA QMC i de Nordiska länderna (SWE, DAN, NOR, FIN) inom följande områden.

  • Processrevision VDA 6.3 (4-5 dagar beroende på examinering)
  • Produktrevisioner VDA 6.5
  • Representant för produktintegritet, PSCR
  • Ledningssystem för fordonsindustrin , IATF 16949
  • Internrevision, IATF 16949
  • Automotive Core Tools
  • Processägare i fordonsindustrin

Utbildningarna nedan utförs på svenska, men vi utför också utbildningar på engelska i de övriga nordiska länderna. 

Se utbildningsplan (EN).

Utbildning
(min 6 max 12 deltagare)
Tillgänglighet
Datum
Anmälan senast
Platser
Pris (Kr)
Kurskod
LÄNK
Processrevision VDA 6.3, 5d
Elite Grand Hotel Norrköping
20-24 april
2020-04-15
4
23 900,-
3315-017
Kursanmälan
Mätsystemanalys MSA/VDA 5
Elite Stadshotellet Eskilstuna
14-15 maj
2020-04-06
12
10 900,-
4212-021
Kursanmälan
Automotive Core Tools (ID 417)
Elite Stadshotellet Växjö
25-26 maj
2020-04-25
9
10 900,-
4012-022
Kursanmälan
PSCR – Representant för produktintegritet
Elite Park Hotell, Växjö
8-9 juni
2020-05-08
1
10 900,-
5012-024
Kursanmälan
AIAG & VDA FMEA, (ID 442)
(Extrainsatt)
Elite Stora Hotellet Örebro
10-11 juni.
2020-05-10
9
11 800,-
4112-024
Kursanmälan
Processrevision VDA 6.3, 5d
Elite Park Hotell, Växjö
17-21 aug.
2020-07-06
4
24 900,-
3315-034
Kursanmälan
AIAG & VDA FMEA, (ID 442)
(Extrainsatt)
Elite Stadshotellet, Jönköping
25-26 Aug
2020-08-01
12
11 900,-
4112-035
Kursanmälan
PSCR – Representant för produktintegritet
Elite Grand Hotel Norrköping
25-26 Aug
2020-08-01
12
11 900,-
5012-035
Kursanmälan
Automotive Core Tools
Elite Stadshotellet Eskilstuna
15-16 Sept.
2020-08-15
12
11 900,-
4012-037
Kursanmälan
IATF 169 49 Internrevision
Elite Park Hotell Växjö
15-17 Sept.
2020-08-15
12
15 900,-
1013-038
Kursanmälan
IATF 169 49 Grundutbildning
Elite Park Hotel Växjö
29-30 sept.
2020-09-01
12
11 900,-
1012-040
Kursanmälan
Produktrevision VDA 6.5
Elite Stora hotellet. Örebro
29 sept.
2020-09-01
12
6 200,-
3511-040
Kursanmälan
8D – Problemlösning i 8 Steg
Elite Stora hotellet. Örebro
13. okt.
2020-09-13
12
6 200,-
4411-042
Kursanmälan

Vi kommer successivt att utveckla utbildningsmaterial inom fler områden, t ex Mognadsgrad för nya produkter (MLA), 8D-Problemlösning i 8 Steg , och robusta produktionsprocesser. På förfrågan kan vi även hålla företagsanpassade utbildningar i något av ovanstående ämnen eller närliggande ämnen.