Kursplan

Här nedan ser du en sammanfattning av de öppna utbildningar som planerats i Sverige

Vi utför öppna utbildningar baserat på material utvecklat av VDA QMC i de Nordiska länderna (SWE, DAN, NOR, FIN) inom följande områden.

  • Processrevision VDA 6.3 (4-5 dagar beroende på examinering)
  • Produktrevisioner VDA 6.5
  • Representant för produktintegritet, PSCR
  • Ledningssystem för fordonsindustrin , IATF 16949
  • Internrevision, IATF 16949
  • Automotive Core Tools
  • Processägare i fordonsindustrin

Utbildningarna nedan utförs på svenska, men vi utför också utbildningar på engelska i de övriga nordiska länderna. 

Se utbildningsplan (EN).

Utbildning
(min 6 max 12 deltagare)
Plats
Datum
Anmälan senast
Platser
Pris (Kr)
Kurskod
LÄNK
Internrevision IATF 16949
Elite Park Hotel Växjö
10-12 mars
2020-02-10
10
14 900,-
3013-011
Kursanmälan
Core Tools Grund ID 417
Elite Stora Hotellet Örebro
24-25 mars
2020-02-25
7
10 900,-
4012-013
Kursanmälan
AIAG & VDA FMEA, 2d (ID 442)
Elite Stora Hotellet Örebro
1-2 april
2020-03-01
4
11 800,-
4112-014
Kursanmälan
Processrevision VDA 6.3, 5d
Elite Grand Hotel Norrköping
20-24 april
2020-03-23
FULLT (Reserv)
23 900,-
3315-017
Kursanmälan
Mätsystemanalys MSA/VDA 5
Elite Stadshotellet Eskilstuna
14-15 maj
2020-04-06
12
10 900,-
4212-021
Kursanmälan
Core Tools Grund 2d
Elite Stadshotellet Växjö
25-26 maj
2020-04-25
11
10 900,-
4012-022
Kursanmälan
PSCR – Representant för produktintegritet
Elite Park Hotell, Växjö
8-9 juni
2020-05-08
5
10 900,-
5012-024
Kursanmälan
Processrevision VDA 6.3, 5d
Elite Park Hotell, Växjö
17-21 aug.
2020-07-06
12
24 900,-
3315-034
Kursanmälan

Vi kommer successivt att utveckla utbildningsmaterial inom fler områden, t ex Mognadsgrad för nya produkter (MLA), Fältfelanalys (FFA) och robusta produktionsprocesser. På förfrågan kan vi även hålla företagsanpassade utbildningar i något av ovanstående ämnen eller närliggande ämnen.