Kursplan

Vi bedriver öppna utbildningar baserat på kursmaterial från VDA QMC inom nedanstående områden.

KURSPLAN 2020-2021

Nedan finner du en förteckning över de ÖPPNA utbildningar som planerats i Sverige t o m april 2021. Vi kommer inom kort att komplettera med en plan för distansutbildningar kommande månaderna. Kontakta oss gärna för ytterligare information. 

TILLGÄNGLIGHET

< 4 platser tillgängligt

< 7 platser tillgängligt

<= 9 platser tillgängligt

> 9 platser tillgängligt

Min antal deltagare 4 st. Max antal deltagare 12 st (normalt)

Beskrivningar

Automotive Core Tools

Lär dig att revidera Core Tools och ställa "rätt" frågor för bl a SPC, MSA, FMEA och 8D 15-16 september 2020 "Online" via Zoom

Representant för produktintegritet (PSCR)

Organisation och tillämpning av produktöverensstämmelse och produktsäkerhet. 28-29 september Elite Grand Hotell, Norrköping

Processrevision VDA 6.3 – Introduktion

Introduktionsutbildning till Processrevision VDA 6.3 13-14 Oktober Elite Plaza Hotell, Göteborg

8D – Problemlösning i 8 Steg

Lär dig förstå 8D-metoden på riktigt 15 oktober 2020 Elite Stora Hotellet, Örebro

AIAG & VDA FMEA

Lär dig behärska den nya 7 stegs-metoden för FMEA. 20-21 oktober 2020 Elite Grand Hotell, Norrköping

Processägare i fordonsindustrin

Lär dig förstå innebörden av processägarskap 22. Oktober 2020 Elite Stora Hotellet, Linköping