Download

Här kan du ladda ned filer som vi delar med oss av i utbildningssyfte.

Nedladdning av material

Vi delar gärna med oss av en del av de material som vi utvecklar och som kan vara till nytta för våra kunder och användare. I de fall vi arbetar med copyrightskyddat material eller då materialet skulle kunna skada oss eller någon av våra kunder, kan vi bara dela med oss av utdrag eller maskade dokument. All användning och tillämpning av nedladdat material sker på användarens eget ansvar. 

iStock_000046159444_Small

PROCESS FMEA GRUNDKURS

Här nedan kan du ladda ladda ned den Excel-fil som vi använder vid våra utbildningar i Process-FMEA Den är fortfarande i prototypversion, men är byggd enligt 7-stegs-modellen och kan användas (med vissa förbättringar) i det interna FMEA arbetet.

unterwegs im nostalgischen Blechauto

AUTOMOTIVE CORE TOOLS

Här kan du ladda ned aktuellt kursprogram och extra utbildningsmaterial till kursen AUTOMOTIVE CORE TOOLS.

Close up of male architect hands making model house. Man architect working in the office.

PSCR - REPRESENTANT FÖR PRODUKTINTEGRITET

Här kan du ladda ned aktuellt kursprogram och utbildningsmaterial till kursen PSCR – Representant för produktintegritet.

Strong determination managing risk and uncertainty with a large elephant climbing a rope high in the sky as a symbol of vision and being driven to succeed and overcoming fear for goal success.

PSCR - UPPGRADERING

Här kan du ladda ned aktuellt kursprogram och utbildningsmaterial till kursen 1-dags  PSCR – Representant för produktintegritet uppgradering

MLA - MOGNADSGRAD FÖR NYA PRODUKTER

Under 2021 kommer en ny utgåva av MLA – Mognadsgrad för nya produkter att publiceras av VDA QMC (och vi kommer att översätta den så snart det är möjligt). För att underlätta förståelsen för quizzen i Automotive Core Tools publicerar vi därför ett utdrag ur den föregående utgåvan från 2010, som ni kan ladda ned här.