Utbildning

Pedagogisk effekt och kompetenshöjning är våra ledstjärnor

Vi genomför öppna utbildningar eller företagsanpassade utbildningar i till stor del baserat på standardiserat utbildningsmaterial framtaget av VDA QMC i Berlin.

Läs här om kvalificeringskrav som processrevisor för VDA 6.3

Därför ska du anlita oss för öppna utbildningar eller för interna kompetenshöjningsaktiviteter

Lokal och konferensmöjligheter.

Vi genomför våra öppna utbildningar i samarbete med Elite Hotel. Vi försöker fördela utbildningsplatserna så att de genomförs på olika platser i landet så nära våra kunder som det går och på de hotell som vi tycker fungerar bäst för ändamålet. Som regel är antalet platser begränsat till 12 st för att få bättre pedagogisk effekt. Övningar är en viktig del i våra utbildningar och i utbildningar över 2 dagar eller mer är övningar (som regel i grupp) en kärna i genomförandet. Vi avslutar också ofta med kursprov eftersom vi vet att det höjer inlärningseffekten

Kursmaterial

Vårt kursmaterial är ofta utvecklat av VDA QMC i Berlin som dels har gedigen erfarenhet av att utveckla pedagogiskt material, dels använder sig av beprövade konsulter och slutligen tillser att materialet är godkänt av de främsta aktörerna i fordonsindustrin. Där så finns bifogar vi även svensk översättning av motsvarande handbok från ”QMC”.

I vissa fall utvecklar vi materialet själva (i samarbete med våra konsulter) och då försöker vi så långt möjligt att lägga in praktiska övningar i materialet.  Vi låter hellre kurserna ta lite längre tid för att få bättre pedagogisk effekt där vi kan använder vi vårt övningsföretag; MUDA Sweden AB.

Utbildare

Våra utbildare och konsulter är oftast certifierade oberoende revisorer och arbetar till stor del som revisorer i fordonsindustrin och/eller har varit verksamma i ledande ställning inom fordonsindustrin. Vi har praktisk erfarenhet av krav, lösningar och exempel på implementering och vi har bl a följande profil: 

  • Revision för IATF 16949
  • Lärarutbildning
  • Kvalitetsledning i fordonsindustrin
  • Leverantörsutveckling inom fordonsindustrin
  • Godkännande som utbildare av VDA QMC.

Utvärderingar

Vi använder oss av tjänsten Survey Monkey för att göra professionella utvärderingar av de utbildningar vi genomför och där vi får in tillräckligt med svar använder vi oss av resultaten för att förbättra kommande genomföranden.