Utbildning

Utbildningar

Vi genomför öppna utbildningar eller företagsanpassade utbildningar i till stor del baserat på standardiserat utbildningsmaterial framtaget av VDA QMC i Berlin.

Allmänt

Vi genomför våra öppna utbildningar i samarbete med Elite Hotel. Vi försöker fördela utbildningsplatserna så att de genomförs på olika platser i landet så nära till våra kunder som det går och på de hotell som vi tycker fungerar bäst för ändamålet. Som regel är antalet platser begränsat till 12 st för att få bättre pedagogisk effekt. Övningar är en viktig del i våra utbildningar och i utbildningar över 2 dagar eller mer är övningar (som regel i grupp) en kärna i genomförandet. Vi avslutar också ofta med kursprov eftersom vi vet att det höjer inlärningseffekten

Kursmaterial

Vi försöker låta vårt kursmaterial till stor del bestå av övningar och förutom bildmaterial ingår även bok, där svensk översättning finns. Där vi kan använder vi vårt övningsföretag; MUDA Sweden AB.

Utbildare

Våra utbildare och konsulter har erfarenhet och utbildning i flera av nedanstående  områden

  • Revision för IATF 16949
  • Lärarutbildning
  • Kvalitetsledning i fordonsindustrin
  • Leverantörsutveckling inom fordonsindustrin
  • Godkännande som utbildare av VDA QMC.