Produkter og tjenester

Uddannelse

REVISION AF WIRE SYSTEM ISO 19011

ISO 19011 – “Vejledning til revision af styringssystemer” er en generel international standard for vejledning i implementering af interne såvel som eksterne (såkaldte andenparts) revisioner af en organisation, uanset industri og uanset styringssystem (ISO 9001/14001/26000/45000 etc.). Standarden indeholder syv kapitler med følgende indhold:

Nej. Sektion

1    Omfang

2    Normative referencer

3    Vilkår og definitioner

4    Revisionsprincipper

5    Led et revisionsprogram

6    Udfør en revision

7    Ekspertise og vurdering af revisorer

Vi har udviklet et tre-dages træningsprogram, som med støtte i indhold i ISO 9001 og i mere krævende standarder som IATF 16949 AS 9100 m giver dig kompetencer i forståelsen af ​​konstruktionen og implementeringen af ​​processen til revision af styringssystemet . Uddannelsen er struktureret i henhold til PDCA tænkning med flere øvelser og indeholder følgende dele.

Indhold:

1      Indhold i ISO 19011
2     revisionsprincipper
3     revisionsprogram
4     kompetence
5     Gennemførelse
6     procesfilosofi
7     Krav i ISO 9001 / IATF 16949 / AS 9100 m
8     Hvad er en god revision?
9     Farer og fælder
10   benchmarking

Uddannelsen ledes af personer med solid viden og praktisk erfaring med revisioner af f.eks. IATF 16949.