Training

Product Audits VDA 6.5

Varför skall du göra produktrevisioner? I IATF 16949 finns det tydliga krav på att det skall göras produktrevisioner enligt kundspecifika krav, men få vet varför de ska göras, vilket produkter och egenskaper som bör omfattas och hur de ska göras.

Produktrevisioner bör göras som en del av ett system där produktrevisioner är basen (som insats till bl a processrevisioner.  Produktrevisioner utgör en informationsbas som kan visa på svagheter i t ex produktionen.  Du bör (skall) därför göra produktrevisioner på ett sådant sätt att du tillfredsställer dina kunder på bästa sätt, minskar riskerna för felaktiga produkter/specifikationer till kund och så att du ger dig själv möjlighet att hitta (produktframtagnings)processer som inte är stabila.

VDA 6.5 ger dig till skillnad från andra metoder och andra böcker i ämnet ett redskap till genomförande av produktrevisioner på ett strategiskt sätt och därmed en möjlighet till optimering av de produktrevisioner som måste göras.

Wireframe Car

AGENDA/KURSPLAN

  • Termer och definitioner, introduktion
  • Mål och omfattning
  • Operationsflöde
  • Revisionsprogram
  • Revisionsplan
  • Utförande av revisioner
  • Grupparbete
  • Rapportering, korrigerande åtgärder
  • Kvalificering av produktrevisorer
  • Kunskapsprov

Kursen är på en dag och är ni fem personer eller fler i företaget med intresse av att veta hur produktrevisioner bör genomföras gör vi det mycket gärna på plats hos Er, vilket också blir mer lönsamt.

Information

Fastställs inom kort

Price: 6 200,- Kr

Date:
15.e december 2022

Due date registation:
2022-12-19

Availability: 12

Course ID: 3511-250