Revisioner

Revisioner

Att utföra en revision inom ett visst område eller för en process är ett (ofta undervärderat) verktyg för att ta reda på villkoret för någonting. Ett väl fungerande system för perfomeringskontroll är att ha skarpa knivar i din kökslådor.

Med bra verktyg kan du göra ett bra jobb. Vi kan hjälpa dig att skärpa dina knivar. Goda och effektiva revisioner hjälper dig att hitta dina svagheter och förbättringsmöjligheter. Våra specialiteter är:

  • Processrevision VDA 6.3
  • Gap-analys IATF 16949: 2016
  • Systemrevision QMS IATF 16949
  • Processrevisionshanteringsprocesser.
 

Som licensierade revisorer för Internationella Automotive Task Force, IATF och licenspartner till VDA QMC kan vi göra olika typer av revisioner för att
granska dina (management) processer, ditt kvalitetsstyrningssystem, ditt projektledning eller någon av dina produkter utveckling) processer.