Produktrevision VDA 6.5

VDA 6.5 ger ett utmärkt stöd för val av rätt produkter för uppföljning

Översikt

Produktrevisioner tjänar som ett hjälpmedel för ledningen vid en oberoende utvärdering av produkter ur kundernas synvinkel och för att säkerställa att inte reklamationer uppstår från brister på produkter och dess egenskaper. Produktrevisioner indikerar också möjligheter till ständiga förbättringar.

Litteratur

Produktrevision VDA 6.5 finns som svensk översättning och är på c:a 50 sidor. Den beskriver ett arbetssätt för att utifrån kundkrav och strategisk betydelse välja rätt produkter och rätt egenskaper för revision.

Utbildning

Vi utbildar Er i produktrevision med VDA 6.5 i såväl öppna som interna kurser. VDA 6.5 är mycket lämplig för internutbildning i mindre grupper (6-10 personer) med en omfattning om 1-2 dagar beroende på praktiskt behov.

Revision/Konsultation

 Produktrevisioner är ni sannolikt bättre på att göra praktiskt, men vi hjälper Er gärna med att ta fram en bra revisionsplan och se till att verkligen produktrevisioner som sedan hjälper Er att göra rätt process och systemrevisioner.

Kursplan VDA 6.5

Datum
PLATS
lediga platser
pris
ANMÄLAN
Row 1
Row 1
Row 1
Row 1
Row 1
Row 2
Row 2
Row 2
Row 2
Row 2