NYA BÖCKER PÅ SVENSKA

NYA ÖVERSÄTTNINGAR TILL SVENSKA

Vi har under November fått översättningar följande böcker på svenska godkända av VDA QMC och de kommer inom kort att finnas för beställning i vår webshop. 

  • Lärdomar (Lessons Learned)
  • Speciella Egenskaper
  • Produktintegritet 2021 (inkl ”Over-the-air”).

Läs mer här eller kontakta oss för ytterligare frågor. Se också gärna om kommande översättningar på vår sida för produktutveckling.