CSR – Kundspecifika Krav nu på svenska

Nu finns VDA QMC:s publikation CSR - Kundspecifika krav översatt till svenska

VDA QMC har 2018 omarbetat sin ”guideline” för integrering av s k kundspecifika krav i ett ledningssystem för kvalitet och anpassat den till krav i IATF 16949:2016. Den innehåller nu tips på hur kundspecifika krav kan skapas, styras och standardiseras och hur arbetet med ledningssystem därmed kan effektiviseras. En ytterligare effekt av effektiviserad styrning av kundspecifika krav kan bli förbättrad förståelse för kundernas krav i organisationen och därmed högre kundtillfredsställelse.

Boken är på 43 sidor (A5) och har följande innehåll: