News

Webinarier 2023

Produktinformation och nyheter

Med start augusti 2023 börjar vi nu hålla kortare (en timme) webinarier om några av de produkter som vi tillhandahåller och som vissa kunder kan kräva.

Programmet för webinarierna är:

  1.  28.e augusti – Processrevision, VDA 6.3
  2.  15.e September – Kapabla mät- och kontrollprocesser, VDA 5
  3. 16.e oktober – Mognadsgrad för nya produkter, MLA
  4. 20.e november – Godkännande av produkter och processer, VDA 2
  5. 18.e december, Feleffektanalys, AIAG & VDA FMEA

Webinarierna kommer att ta en timme och innehålla  presentation av produkt och nyheter under c:a 45 minuter följt av c:a 10-15 minuters tid för frågor.

Välkommen

More to explorer

Webinarier 2023

Produktinformation och nyheter Med start augusti 2023 börjar

Kategorier