MLA Mognadsgrad för nya produkter

Ett arbetssätt för att effektivisera processframtagning

Översikt

Ökad produktkomplexitet och ökad konkurrens, i kombination med slutanvändarens högkvalitativa krav och stigande garanti och goodwillkostnader, får allt större inverkan på samarbetet mellan fordonstillverkare och leverantörer inom bilindustrin.

Litteratur

Vi har översatt det tyska/engelska originalet till svenska och väntar på godkännande från VDA QMC. Vi räknar med att boken ska finnas till försäljning i kvartal 1 2020.

Utbildning

Utbildning MLA är på två dagar och innehåller  följande 

  1. Motiv och fördelar

  2. Syfte syftet med och omfattningen av MLA

  3. Metodik för MLA

  4. Status och eskalering

  5. Summering

Vi planerar öppna utbildningar med start ikvartal 2, 2020 efter godkännande av den svenska utgåvan av boken.

Revision/Konsultation

Kursplan MLA

Vi arbetar med en framtagning av kursplan för FMEA för 2020 (Nov. 2019)

Datum
PLATS
lediga platser
pris
ANMÄLAN
Row 1
Row 1
Row 1
Row 1
Row 1
Row 2
Row 2
Row 2
Row 2
Row 2