News

NY KURSPLAN FÖR FINLAND

NY KURSPLAN FÖR FINLAND 2022

Vi har har nu tagit fram en egen kursplan för öppna utbildningar på engelska i Finland. Utbildningar som planerats (i vissa fall i samarbete med kunder) under perioden mars-juni 2022 är bl a: 

  • Processrevision VDA 6.3
  • Automotive Core Tools
  • Produktintegritet, PSCR

Läs mer här eller kontakta oss för ytterligare frågor. 

More to explorer

Webinarier 2024

Produktinformation och nyheter Med start den 22.a januari

Webinarier 2023

Produktinformation och nyheter Med start augusti 2023 börjar

Kategorier