News

NY KURSPLAN FÖR FINLAND

NY KURSPLAN FÖR FINLAND 2022

Vi har har nu tagit fram en egen kursplan för öppna utbildningar på engelska i Finland. Utbildningar som planerats (i vissa fall i samarbete med kunder) under perioden mars-juni 2022 är bl a: 

  • Processrevision VDA 6.3
  • Automotive Core Tools
  • Produktintegritet, PSCR

Läs mer här eller kontakta oss för ytterligare frågor. 

More to explorer

Webinarier 2023

Produktinformation och nyheter Med start augusti 2023 börjar

Kategorier